Overvåking og kontroll

Overvåking og kontroll

Den digitale tidsalderen er over oss. Vi etterlater oss digitale spor over alt. Sett i lyset av en stat, som en kanskje ikke deler interesser med, kan overvåkingsamfunnet vise seg å bli en nøtt.

Datalagring

Allerede i 2006 vedtok EU at alle samtaler, SMS, epost og aktivitet på internett skulle logges som ledd i kampen mot terror.

I Norge ble Datalagringsdirektivet – implementiering av EU-vedtaket – vedtatt i 2011. Det rakk ikke å bli satt ut i livet før EU-domstolen fastslo at nytten ikke sto i samsvar med inngrepet. Men regjeringen under Høyre og FrP lover å komme tilbake med et nytt og bedre forslag.

Veibommer

Det er slutt med veibommer hvor vi stopper opp og putter en mynt i automaten eller inn i luken. Som sopp skyter de opp, automatiske bomstasjoner med kameraer. Informasjonen må nødvendigvis lagres, for uten det kan det jo ikke skrives faktura. Og skatten krever innsyn i fakturagrunnlaget. Altså har bomselskapene likegodt lagret all informasjon i 10 år, for så å slette det «så fort som mulig». Uansett hva en til enhver tid bestemmer seg for å lagre, så er faktum det, at innsamlet data kan brukes til overvåking.

Smartmeter strøm- og vannavlesing

Som et ledd i Agenda 2030 skal informasjon om bruk av energi samles i en kjempemessige databaser. Det skal skje gjennom digital registrering med det nye smartmeter, som typisk sender en støtt strøm av mobiltelefonsignaler til sentralen.

Digitalisering betyr som på alle andre punkter masse overvåking større mulighet for svindel.

Kontanter fases ut

Regjeringen ønsker å få slutt på kontanter. Ved å fjerne kontantene «vil vi redusere den svarte økonomien, sier skattedirektør Hans Christian Holte.»

Det høres ut som en god ting. Desverre er det nok snarere omvendt. Sedler er brysomme og må flyttes fysisk. De bytter nok hender noen ganger, men «…med digitale valutaer er faren, at med datamaskinens hastighet og raffinement vil denne type lagring ikke bare forekomme noen ganger – det vil oppstå tusenvis av ganger før bitcoin når sitt ultimate mål.»

Monitoring

Alle disse digitaliseringer åpner også for kontroll den andre veien. Vann og strøm vil med de nye systemer ikke bare kunne overvåkes men også styres: «…og ved bruk av ny teknologi vil de fleste saker kunne løses ved automatisk låsing av hoved stoppekran.»

Det gjelder selvfølgelig også mobiltelefon, hjemmeside og betalings­kort.

Alle biler skal kunne følges i sanntid via gps. «Slik vegprising utenfor byene er allerede foreslått i EU-direktiv.» Angivelig er det for å få en mer rettferdig skattlegging av det som faktisk blir kjørt. Men hva står i bedre samsvar med faktisk kjøring enn drivstoffet? Og der fins det et velsmurt avgifts- og skattesystem!

Bilene skal bli førerløse! Norges Regjering har allerede laget loven, som skal tillate det! Ja selv veinettet6 vil kunne stenges ned per computer.

Bilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:ClosedRoad.jpg