1. 6 Schjødt utelukker ikke

Under rettssaken mot Ramm i 1995 betvilte Schjødt at han hadde hatt møte med Frigaard den angjeldende mandag, men han kunne selvsagt ikke utelukke det. Han viste til sin egen avtalebok der Frigaard ikke var oppført. (Kanskje han brukte samme system som Frigaard? Frigaard førte ikke inn Schjødt i sin bok heller!) Schjødt påsto i sin partsforklaring at all hans kontakt med Frigaard hadde vært i forbindelse med trusler mot ektefellen Sylvia. Dette skulle være det eneste tema han hadde hatt kontakt med POT om. Truslene mot Sylvia og behovet for beskyttelse fra POT fant imidlertid sted i 1988, ikke i 1990. Men det var i 1990-91 Urdal sa han ofte var der 2-3 ganger i uken. Når sjefen har registrert det, må det være mange flere av POTs øvrige ansatte som har registrert det samme. Hva gjorde han der da, som hverken han eller andre noen gang er avhørt om, og som han selv «ikke husker noe om»?

Schjødt har imidlertid i en annen sammenheng bekreftet overfor en kilde at han husket at han hadde vært på et møte i POT med Frigaard, der det ble snakk om å skysse ham ut en bakvei e. I. (dvs. at det må ha vært personalutgangen direkte ned i garasjen) for å unngå å treffe Setsaas1. Det må ha vært den omtalte mandagen, siden Setsaas ikke har hatt andre møter i POT.

1 Kilden for dette er en pressekollega hvis identitet vi av kollegiale hensyn ikke kan oppgi. Om nødvendig vil vi la dette opp med vedkommende i forbindelse med en eventuell reell etterforskning.