1.5 Urdal bekrefter

Vi hadde våren 1993 en lang samtale med en uredd politimester Svein Urdal på hans kontor i Tønsberg, se kap. 13. Urdal tok sjefsansvaret da han gikk av som overvåkingssjef (eller ble presset av Justisdepartementet til det?) på grunn av Frigaards befatning med Mossad/asylsøkersaken som ble avslørt i september 19911. Under møtet med oss (og overfor andre) bekreftet han at han aldri ble informert om Setsaas’ anmeldelse av Mossad-overvåkingen og heller ikke orientert om hans informasjoner vedrørende Mike Harari og Lillehammer-saken. Dette holdt mao. Frigaard tett med i tretten måneder for sin sjef før de begge gikk av.

Men det var ikke noe nytt, sa han under møtet med oss2, for han ble i sin alminnelighet ikke informert om hva Frigaard drev med, akkurat som i Mossad/asylsøkersaken. Det var heller ikke rart at Schjødt var i bygget, sa Urdal, for på denne tiden observerte Urdal at Schjødt periodevis var på besøk til Frigaard to-tre ganger i uken uten at Urdal visste hvorfor.

Men hvorfor kom du ikke til oss i Overvåkingspolitiet da, hvorfor gikk du til Frigaard? Visste du ikke at min nestkommanderende var Stein Ulrich? – spurte Urdal innledningsvis underfundig. Senere har vi forstått at Frigaard rapporterte på helt andre linjer enn de offisielle (se kap. 13). Derfor visste Urdal lite eller ingenting om hva Frigaard holdt på med på enkelte områder. Derimot visste nok både seksjonssjef Trond Johansen, departementsråd Leif A. Eldring og sannsynligvis også departementsråd Dag Berggrav ved Statsministerens kontor atskillig mer. Det skal vi komme tilbake til.

1 Aftenposten 17. september 1991.

2 Møte på Tønsberg politikammer i 1993.