Vedlegg 4

Brev fra Setsaas av 29. april 1992 til Forsvarssjefen,
svarbrev av 28. april 1993 fra oberst Hans Dramstad,
Setsaas’ svar m/notat og to andre relaterte brev.