Vedlegg 3

Tre brev fra Petter Holst til Willy Haugli,
underslått av Leif A Lier

a) Brev av 17. november 1991
b) Brev av 13. desember 1991
c) Brev av 7. august 1992