Vedlegg 12

Endelig avskjedigelsesbrev til
Erik Knutstad med vedlegg

  1. Brev av 15. juni 1995 fra Utenriksdepartementet
    til byråsjef Erik Knutstad
  2. Vedlegg til samme: «Sjekkliste ved fratredelse»