Vedlegg 11

Tre brev fra Alfred Nordeide
til politimester Tore Johnsen og
Lund-kommisjonen