Udo Ulfkotte: Kjøpt Journalistikk

Kjøpte journalister: Hvordan CIA infiltrerte Tysklands ledende medier

Ulfkotte ga ut en bok for et par år siden som het «Kjøpt Journalistikk». Her beskriver han hvordan store deler av de ledende tyske mediene er styrt av CIA – også det han selv jobbet i, dels som redaktør, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dette er en storavis i Tyskland og etter at Ulfkotte hadde utgitt boken sin mistet den mange lesere. Han navnga også en rekke journalister og mediefolk, men ingen – utfra det jeg vet- har stevnet han for ærekrenkelser eller lignende.

Strategien har altså vært: «Ti han ihjel»! Boka hans ble altså fullstendig fortiet i tyske medier – også norske. I Tyskland er den tross dette blitt en bestselger. I Norge – slik jeg har oppfattet det: ingen vet om den. Jeg legger derfor på nytt ut detteto  års-gamle intervjuet som jeg anser som ekstremt viktig hvis en virkelig vil forstå hvilke krefter som styret de oppfatningene av virkeligheten vi får – som smyger «brillene» sine umerkelig på nesene våre.

Les mere på Steigan

 

kan du tysk, så er dette en fin avslutning. En hollandsk journalist ringer til Frankfurter Allgemeine Zeitung for å høre, hva de mener om Udos uttalelser om hvordan FAZ har bedrevet med regulær løgn og propaganda i årtier.

Journalisten blir sent fra Herodes til Pilatus, uten at noen vil uttale seg. Han spør naturligvis om avisen vil saksøke Udo for injurier. Siden han ikke får svar, er det nærliggende å tro, at Udo hadde rett!