Om Nasjonalstatens Oppløsning

Har du tenkt på, hvilket samfunn du vil gi videre til barna dine? Hvilket parti står for dine ønsker?

Vårt samfunn er bygd på tillit. Når vi går ut og bestiller pizza, forventer vi pizza og ikke fårikål. Den som ikke klarer å levere, mister sine kunder.

Norge har søkt om EU-medlemskap hele 4 ganger. Første gangen var i 1962. To ganger har folket gått til valg om EU. To ganger var svaret nei!

Siden 1962 har vi hatt 18 regjeringer med alle mulige partier og konstellasjoner, valgt på demokratisk vis av et norsk nei-til-EU-folk. Likefult er Norge nå medlem i EØS som har blitt bygd ut til et så godt som fullverdig EU-medlemskap.

Hvordan kan et folk gjennom 50 år si nei til EU og likevel være medlem?

Virkeligheten viser at i de allerviktigste tingene virker ikke demokratiet! Men det er noe annet, som virker over enhver forventning. Stortinget er for EU uansett hvem som velges inn! Forstå det den som kan.

Ved å forfølge samfunnsendringer over tid kan man iaktta slike interessante mønstre, som kaster lys over hvordan politikken formes og hvilke krefter som skriver verdenshistorien.

Noen av disse er belyst i boka Nasjonalstatens Oppløsning. Mellom EU og Islam.

Kjøp boken!