Moderne legevitenskap har løst kreftens gåte!

Når du neste gang får besøk av Kreftens Bekjempelse, som tigger om en skjerv til forskningen, så kan du trøste og opplyse dem:
Kreftens gåte har blitt løst for lenge siden!
Tenk så gla de blir på hovedkontoret, når dere kommer tilbake og forteller det glade budskap!
For er det noe som bør spre glede i de tusen hjem, så er det at kreftens gåte har blitt løst!
Hm, nå ja, det er kanskje ikke alle som vil glede seg. Kanskje fins det faktisk noen som blir mektig sure. Hvis du ikke allerede har gjettet det: Der er noen som tjener penger på kreften. Det er ikke moro å tenke på, men det ser ut til, at millioner av mennesker har litt og dødt, samtidig med at en pengestrøm fløt rett i medisinmafiaens kasse. Det lar seg selvfølgelig bare gjøre ved at sandheten blir vridd passelig.
Tysklands sundhetsminister, Horst Seehofer innrømmet i 2006 for åpen skjerm at det er farmalobbyen som styrer helsevesenet.

Men i Norge er det vel bedre så klart?
Vår kreftforskning har kommet så langt, etter å ha brukt milliarder på forskning, at så mange som halvparten av dem som får behandling mot kreft overlever. Det er altså bare den andre halvparten som dør. Om de dør av kreften eller av behandlingen skal ikke diskuteres her. Men de tre typiske tilbudene kjemo, stråling og kniv er alle så avskrekkende, at jeg nok helst vil slutte meg til den gruppen, som overlever uten behandling. Eller hva sier du?
Men nå trenger vi altså ikke at streve med slike valg lenger. For vitenskapen har kommet et vigtig stykke videre. Den renomerete legen dr. Hamer, med en rekker viktige kirurkiske patenter bak seg, opdaget det, han kalder de 5 biologiske naturlover. Han fikk øynene opp for disse lovene da han selv fikk kreft.

Et biologisk spesialprogram
Dr. Hamer forklarer at mange sykdommer kommer som følge av traumer. Sykdomsforløpet har derfor to deler. I første delen oppstår traumet og i andre delen forsøker organismen å bli kvitt følgene av traumet. Et godt eksempel er en liten mus, som sitter fredelig i ei nøttebusk og pusler. Plutselig oppdager den at det en katt som også er sulten-  og ennå verre – denne katten har fått øye på musen. Musen får sjokk!
Dette sjokket er ikke noe Gud Fader har funnet på for å erte musen. Tvertimot.  Sjokket er en atferdspakke av ting, som alle har vist seg å være nyttige for en liten mus på flugt:
– adrenalin pumpes ut i kroppen
– de store musklene får alt blod
– blod trekkes vekk fra hud og fordøyelse
– utskillelse av avfallstoffer hemmes
– lungefunksjonen presses til det ytterste
Slik en liten mus er ikke på rømmen lenge. Den løper meter, ikke kilometer. Det tar bare noen få sekunder, før vinneren kåres: Enten blir musen spist, eller den kommer seg i sikkerhet i hullet sitt.
Bare om den blir spist slipper den trauma. For selv om musen rekker å komme seg i sikkerhet, selv om vi må betrakte sjokket som en Guds gave til en mus i fare: Det har satt sine spor. I samme øyeblikk faren er over, faller musen over ende, overveldet av trøtthet. Nå snur blodstrømmen og musen kan knapt lea på seg. Alle krefter går til de indre organer for å rydde opp i kroppen og til huden for å løse opp og svette ut. Adrenalinet, som var livsviktig for flukten, er nå et giftig avfallstoff og må ut. Muskel- og lungevev, som nærmest ble sprengt under flukten, kan bringes tilbake til normaltilstand. Alle avfallstoffer, som har hopet sig opp, skal nå renses og skilles ut. Derfor TISSER vi på oss når faren er over. Det er et kjent fenomen at helten bryter sammen når dramaet er overstått.
Flugten var udadrettet, hvilen indadrettet.
Med opptaket av isbjørnen (under) har vi et fint bilde på hva det handler om. Noen forskere mener at bjørnen bør merkes. Bjørnen ser ikke ut til å være enig og gjør hva den kan for å komme seg unna helikopteret, men må bite i gresset (isen !) til slutt. Det var første fase, flukten.
Men isbjørnen overlever; forskerne ville bare merke bjørnen, ikke drepe den. Og når den våkner, kan vi se hvordan den skjelver og formelig rister hendelsen ut av kroppen. I den halvvåkne tilstanden klarer den både å «bite» helikopteret og «løpe» fra det. Så gjør den noen dype pust og snart melder sulten seg og bjørnen vil se seg om etter en lekker sel!

De fem biologiske naturlove
1. Lov: Fornuftige biologiske spesialprogrammer (sinnvolle biologische Sonderprogramm: SBS) oppstår som svar på en hendelse som kommer uventet, skjebnesvangert og lammende. Hendelsen setter sine spor i sjelen, i hjernen og i kroppen.
2. Lov: Ethvert SBS gjennomgår to vesensforskjellige faser: Den angstfulle, aktive, utadvendte (musen flykter) og den passive, feberaktige, innadvendte (musen hviler).
3. Lov: handler om sammenhengen mellom forskjellige SBS og forskellige dele af hjernen, som igjen har å gjøre med hvordan de forskjellige organer har opstått ut fra embryets tre kimblader: Indre, midtre og ytre.
4. Lov: forklarer sammenhengen mellom SBS, kimblader og hvilke mikroorganismer, som er behjelpelige i den passive delen av de forskjellige SBS.
5. Lov: er syntesen av de forrige 4: Sykdomshendelser og symptomer er ikke tilfeldige eller ondartede. De har en biologisk mening og er viktige for liv, omend de ikke ble skapt for det moderne siviliserte livet.

Hva er så kreft?
Hvis man ikke er en liten mus, men et menneske, så består de store farer i livet ikke i møtet med sultne katter. Vår hverdag kan nok føles som utfordrende og farlig, men det handler sjeldent om livstruende hendelser. Kanskje vi må arbeide hårdt for å betale gjelden på huset. Faren for tvangssalg forstår våre kropper på samme måten som musen opplever møtet med katten. Det gir derfor samme symptomer. Våre kropper virker etter de samme lovene, enten vi er mus eller mennesker. Selv en menneskekropp har utviklingsmessig ennnå ikke lært å forholde seg til handel med obligasjoner eller fandens fødselsdag. Kroppen forstår en trussel som fysisk og svarer fysisk.
Musens stress varte noen sekunder. De færreste av oss klarer å kvitte oss med arbeids- og eller økonomirelatert stress på et blunk. Det kan dra seg ut over måneder eller år.
Hvis vi forestiller oss de kroppslige reaksjoner, som gjorde musen i stand til å løpe fra katten, at de samme reaksjoner foregår i oss, når vår bolig trues av dårlig økonomi, om vi ikke kan beholde vårt arbeide, ting som truer oss og vår familie. Hvis vi forestiller oss, at disse prosesser får lov å virke gjennom måneder og år, hvordan kommer det da til å se ut?
Lungene vil naturlig nok danne nye surstoffopptagende celler. Har du hørt det før: “Cellevekst!” sier legen. “Du har tre måneder igjen å leve!”
Har legen din tillit, så er det like gyldigt om kroppen bare forsøkte å løpe fra gjelden. Tror du på legens ord, begynner du
med en gang å forberede deg på døden, skriver testamente og ordne med begravelsen.
Desuten bidrar legen gjerne med diverse kemiske koktailer, radioaktiv stråling, ja han vil til og med hjelpe deg opp på slaktebenken. Ikke så rart om han får rett. De fleste gjør pent det som forventes av dem, og vi andre klemmer en tåre og undrer oss over en urettferdig Gud.

Faren, når faren er over
Når faren endelig er over, fremtiden er sikret av en ny og bedre jobb, hva skjer da?
Utrenskning av opphopede avfallstoffer etter årtier med stress kan føre til vesentlige hevelser i urinveier, nyrer og lever. Avstøding av overflødig vev i for eksempel lungene kan føre til ubehagelig blodig oppkast. Men enda farligere er det om legen missforstår helbredelsessymptomene og diagnostiserer deg med en kreft, som må bekjempes med alle midler.
Mange av de sykdommer, som vi tidligere trodde var livsfarlige i seg selv, kan nå bli forståelige og forutsigbare på den måten, at de er nødvendig opprydding etter forutgående trauma. Når en forstår for eksempel kreft som en reaksjon, som del av en helbredelsesprosess, kan den behandles på en ganske annen måte. Da vil en ikke ønske å forhindre helbredelsen med kjemi, kjemo eller kniv, men bare hjelpe pasienten til å overleve forløpet, ved å forsinke dramatiske prosesser i å bli livstruende.
Kreften har plutselig blitt FORSTÅELIG og dermed HÅNDTERLIG og ikke lenger angstskapende.

Dr. Hamer
Dr. Hamer er kanskje ikke den største diplomaten. Og tenk, det var noen av hans patienter som døde under hans behandling. Sett i
betraktning av vanlig statistikk, hvor bare halvdelen av alle
kreftpasienter overlever, bliver det jo rene komedien. Men fanden beskytter
jo som bekjent sine. Les selv og bli vis! Men gjør det helst FØR du bliver syk, mens du ennå kan bestemme over dit eget liv.

Modstandsmagtene
Når jeg skriver, at MODERNE LEGEVIDENSKAB HAR LØST KREFTENS
GÅTE, så er det fordi dr. Hamer absolutt er en del av denne moderne vitenskapen. Han har gjennom årene beriket verden med en rekke viktige patenter. Derfor er det interessant å se, hvilken motstand, som tårner seg opp for at bekjempe ham og den nye, banebrytende viten, som han har avdekket.
Allerede i første setning på Wikipedia kan vi lese at Hamer er dømt for kvakksalveri. Videre kan vi lese om de forferdelige følgene av denne nye behandlingsmetoden; og vi har fortsatt Horst Seehofers ord in mente:
Det er farmalobbyen, som styrer helsevesenet!

«Behandlingsmetode» avslører motstanderne
Når mafiaen slår til og sverter Hamer som kvakksalver er det ikke lett å vite, hvordan vi skal forholde oss til det. Men når den Nye Germanske Medisin beskrives som en behandlingsmetode, da er det på tide å våkne. Høyere oppe på denne siden leste du de 5 naturlover, som utgjør kjernen i den Nye Germanske Medisinen. De inneholder ingenting om metoder!
De 5 naturlover gir oss mulighet for å FORSTÅ kreftens MYSTERIUM. Hadde artikkelforfatterne på Wikipedia forsøkt sig på en VITENSKAPELIG tilnerming av de fem biologiske naturlovene, da ville det vært vanskeligere å avfeie dr. Hamer. 
Dr. Hamer ble jaget de siste årene av sitt liv og flyktet til Norge av alle steder. I Sandefjord startet han sitt universitet i et siste forsøk på å spre sin viten.

Her er Dr. Hamers side med engelsk tekst:
http://www.germanic-new-medicine.com
En opplysende tyske sider:
http://neue-mediz.in/
https://gnm-wissen.de/
Eller se denne grundige gennemgang. (Velg undertekst):