Meslingevirus etterlyses!

En selsom rettssak

24.11.2011 ble det utlovet en besynderlig dusør. Premien var ikke liten: Hele 100.000 Euro ble utlovd til den, som kunne finne en vitenskapelig publikasjon som beviste, at det fins et meslingevirus.

Det høres ut som et selvmål; alle vet jo at meslinger forårsakes av virus! Et enkelt oppslag på nettet avslører bilder av mesligevirus1.

Hvorfor skulle da noen være i tvil om det fins og enda til være så dum å utlove en svær dusør?

Enda verre blir det, at Stefan Lanka, som lovde ut dusøren, er biolog og virulog! og har arbeidet med mikroorganismer i årtier. Ja han har faktisk gjort det, som aldri ble gjort med de «farlige» vira: Han har isolert og dokumentert et virus. Et helt ufarlig et, altså!

Man skulle forvente at tusener ville stå i kø og kreve dusøren. Men sådan gikk det ikke. Kanskje var det ingen, som egentlig tok dette alvorlig? Men jo, det var en tysk lege, som tok utfordringen, sendte bevisene av gårde og krevde dusøren.

Da Stefan Lanke ikke godkjente det tilsendte som bevis, ble han trukket i retten. Der ble han dømt til å utbetale dusøren, for alle vet jo, at disse virus fins. Den dommeren tok nok litt for lett på oppgaven. Han kunne jo i det minste ha latt noen vitner fortelle forskjellige sider ved saken, men det ville han vel ikke spille tiden på! Dermed var det heller ikke vanskelig for Lanka å anke saken. Mange var det som fikk bakoversveis, da Lanka den 20.1.2017 kunne forlate rettslokalet med domstolens endelige kjennelse: Dusøren skal ikke utbetales!

Hva rettssaken bekreftet

Publikasjonene, som skulle tjene som bevis for eksistensen av meslingevirus, viste seg å mangle en vesentlig del; de hadde ikke i seg selv bevisene for viruset, men bygget på eet berømt papir. Det var John Franklin Enders og hans kolleger, som skapte verdenssensasjon med oppdagelsen av meslingeviruset i 1956. Gjennombruddet var så viktig at han blir oppfattet som opphavet til moderne vaksiner, de moderne vaksiners far.

Men det var altså noe, som ikke stemte. Noe som gjorde at dommeren ikke godtok det fremlagte bevismaterialet. Problemet med Enders oppdagelse er, at han aldri riktig ble ferdig. Hans publikasjon inneholder en rekke formodninger, som ennå ikke er bevist. Metoden, som førte til at viruset trådte frem på bildet, har aldri blitt kontrollert, som seg hør og bør.

Uten denne kontrollen er altså publikasjonene, som ble fremlagt som bevis, uten vitenskapelig verdi. Det samme gjelder for resten av verdens mangfoldige vitenskapelige artikler og arbeider om emnet, formodentlig mer enn 30.000 av slaget.

Det har med andre ord aldri blitt bevist at det virkelig er et meslingevirus vi ser på bildet. Det blir det heller aldri, sier Lanka. For en kontroll med vev, som ikke er infisert med meslingeviruset, viser samme resultat.

Gjennom rettssaken kom det frem at meslingevirus ikke er veldefinert. Det statlige Robert Koch Institutet – Tysklands svar på Folkehelseinstituttet – uttalte, at viruset kan ha forskjellig størrelse og utforming. Ja, det kan faktisk også inneholde ribosym!

Det er interessant, fordi ribosymer normalt oppfattes som noe av det, som utgjør en levende celle. Det er små «proteinfabrikker», som svømmer rundt innenfor cellemembranen. Disse fabrikker hører med til det, som gjør livet mulig. Virus derimot regnes ikke som ekte levende organismer, nettopp fordi de ikke har en cellemembran og celleveske, som kan huse livsviktige organer som ribosymer.

Den sakkyndige, som skulle forsyne domstolen med nødvendig fagkunnskap, innrømmet da også, at begrepet virus ikke er fastlagt. Det er «im Fluss», det er flytende, i bevegelse. Kanskje kan man si, at man altså ennå ikke riktig har blitt enige om, hva et virus er, sådan vitenskapelig sett.

John Franklin Enders sin berømte metode – som altså ennå ikke har blitt vitenskapelig bevist – har blitt brukt og blir brukt til å isolere og utforske virus den dag i dag. Metoden ligger til grunn hver gang det lages en ny vaksine mot virus. Med denne rettssaken ble det klart, at alle disse vaksinene mangler vitenskapelig grunnlag. Ja faktisk er det ikke belegg for et eneste av disse mange farlige vira, som vi idag vaksineres mot. Hans berømmelse som «moderne vaksiners far» henger hermed i en tynn tråd.

Vil du grave litt i Stefan Lankas arbeider, så har han viktige artikler tilgjengelige på sin nettside.

Ja, berømmelsen kan fort bli til en forbannelse, nå som Tyskland har innført vaksinetvang; av alle ting nettopp har bestemt, at det skal gjelde meslinger!

1https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Measles_virus.JPG