Mat og globale hektarer


Ifølge Living Planet Report fra 2008 er det rom for at hvert menneske kan bruke avlingen fra 18 mål. Internasjonalt tales det om 1,8 global hektar eller 18 mål. Ved hjelp av innviklede metoder beregnes hvor mye jord en innbygger beslaglegger ikke bare i sitt eget land men globalt. Forbruk av bananer og kaffe, gummi og fisk fra fremmede land og hav teller også med her. Norge importerer en stor andel ikke bare av fødevarer, men av alt som forbrukes.

 

I Jord per innbygger fant vi frem til at det er 5 mål dyrkbar jord til hver husstand i Norge. La oss se hva en husstand (2 personer) kan dyrke på 5 mål:
– 1 mål til 800kg poteter
– 1 mål til 400kg korn
– 1 mål 300kg grønnsaker
– 1/2 mål frukt og bær
– 1/2 mål plen og blomster

Disse tallene vil minke når vi går nordover. Samtidig synker befolkningstettheten og åpner for mer jakt og fiske, sopp og bær.

Med 2,5 mål dyrkbar jord per innbygger er det mye igjen av de 1,8 globale hektar. Men de trengs også, for selv om landet egentlig skulle ha mer enn nok mat til oss alle, så henter vi masse mat fra andre land. Hvert år kjøper vi 1000 kg jordbruksprodukter for hver innbygger i Norge, altså 3 kg mat til hver person hver bidige dag!

Denne «maten» er ganske vist for en stor del dyrefor. Likevel lages foret av planter, som vokser på en åker et eller annet sted. Det kunne likegodt vært dyrket menneskemat.

Det er med andre ord ikke norsk jord, som nærer oss.