Insidere advarer om kjemimafiaen

Tenk om legevitenskapen oppfant en pille, så vi aldri ble syke igjen! En pille som helbredte oss for alle gamle sykdommer og beskyttet oss mot alle fremtidige. Som bare kostet noen få ører å lage og alle fikk pillen som små!

Da ville vi være nærmere paradis enn på lenge. Men sannsynligheten for at det kommer til å skje i nær fremtid er ikke stor. Det har flere grunner. En av dem er at legevitenskapen henger i en utdatert forståelse av hva sykdom er.

Les: Moderne legevitenskap har løst kreftens gåte!

Den andre tingen er,  at legevitenskapen lever i symbiose med farmaindustrien. Barnet av dette ekteskapet er et stygt monster, som har eet behov:

At flest mulig mennesker
lever lengst mulig
med størst mulig forbruk
av dyrest mulig medisin.

Det høres ut som en helt urimelig anklage, som snart vil medføre stenging av nettsiden og fengsling av forfatteren. Men nei, det kommer sannsynligvis ikke til å skje. For det er ikke bare feberfantasier eller grepet ut av tynn luft.

En rekke personer, med høy kompetanse og dyp forankring innen medisin/farmaindustrien har de senere årene ikke bare uttalt seg, men også dokumentert sine funn i hardtslående bøker.

Vi blir lurt til døde av en legevitenskap, som har solgt sin sjel til farmaindustrien.

 

Niels Chr. Geelmuyden
Begynner vi i Norge kan vi ta for oss Geelmuyden med hans bok «Pillebefinnende – hva vet vi om medisinene vi tar?»

Nuvel, Geelmuyden er hverken lege eller kjemiker, «bare» statsviter. Likevel klarte han å sette fingeren i verkebylden med boka si. Forlaget Damm skriver:

«Har leger for tett kontakt med legemiddelindustrien? Blir all legemiddelforskning publisert? Og hva vet vi om våre vanligste medisiner? I boka stiller forfatteren bevisstgjørende og lynskarpe spørsmål ved medisinbruk, forskningsjuks, vanlige medisiners virkemåter og legemiddelindustriens arbeidsmetoder.»

John Virapen
Går vi til søte bror, Sverige, hører vi enda skarpere kritikk fra John Virapen. Som direktør for en rekke store farmakonserner gjennom flere ti-år kjenner han nok industrien bedre enn mange.

«Piller & profiter : memoarer från en industri med dödlig biverkan»

Amazon skriver: «Piller og fortjeneste er en rystende historie om hvordan milliarder blir brukt på markedsføring av våre daglige rusmidler og hvordan uetiske metoder brukes til å påvirke både leger, myndigheter og pasienter. John Virapen beskriver også hvordan farmasøytisk industri manipulerer forskningsresultater for å mørke forekomsten av dødsfall i kliniske studier av nye uprøvde legemidler. For å akselerere den svenske godkjenningen av «antidepressiv» -medikamentet Prozac (Fontex), la stoffleder og forfatter John Virapen en svensk psykiater til å gi oppdrag til Helsestyret. Det koster «bare» 100 000 kr. Mutasjonene til legens felt tok også andre uttrykk. For eksempel, i form av gratis turer til ferieparadis, gaver, vinhøst, festivaler, brennevin og betalt brunsjbesøk. Forfatteren beskriver også hvordan farmasøytiske selskaper påvirker foreldre til barn diagnostisert med ADHD for å spise psykotrope stoffer. Piller og fortjeneste er en bok som avslører spillet bak den virkeligheten som lojale pasienter daglig tvinges til å stole på

 

Peter C. Gøtzsche
Men danskeren Peter C. Gøtzsche tar nok kaka. Han er en dansk lege, dr.med, professor, forsker og leder af det nordiske Cochrane-center på Rikshospitalet, altså en kar som har stått mitt i vepsebolet.  Hans bøker, ikke minst

«Dødelig medicin og organiseret kriminalitet» skapte atskillig røre, ikke bare i Danmark, men i den vestlige verden.

«Dødelig medicin og organiseret kriminaliteter en af de heftigste anklager, der er rettet mod medicinalindustrien og dens mange forgreninger i nyere tid. Professor, dr. med. Peter C. Gøtzsche opfordrer til et radikalt opgør med et behandlingssystem og en industri, der har katastrofale konsekvenser for patienterne, og hvis forretningsmodel er organiseret kriminalitet. Gøtzsche dokumenterer de mafiaagtige metoder, som effektivt kører i et spind af intimiderende psykisk vold – hvis du ikke makker ret, ødelægger vi din karriere – og han viser, hvordan patientens tillid til de lægemidler, lægerne udskriver, er baseret på en livsfarlig illusion om, at de er sikre, fordi de er blevet testet og godkendt. I den vestlige verden er lægemidler den tredjehyppigste dødsårsag efter hjertesygdomme og kræft. Medicinen fører os ofte uforvarende fra asken i ilden, og patienten har ingen chance for at vide, at det er det, der sker. Gøtzsche afslører, hvordan den omfattende hasard med patienternes liv foregår; hvordan løgnen, selv efter den er afsløret, fortsætter i et maskineri, der sætter profitten højere end patienternes liv.»

Ja, løgnen fortsetter altså, selv om den er avslørt. Hvordan er det mulig? Går vi rundt og tror at legen er i stand til å ta ansvar for ditt og mitt helbred? Da er det på tide å ta saken i egne hender, nå som du vet!