I tritt med jorda

Er det mulig, at vi har gått vill med måten vi går på? Legen Peter Greb mener, at det å gå på helen er roten til mange skavanker!

En musling eller en edderkopp har lite å lære og trenger ikke skole; de kan alt fra fødselen. Des høyere vi kommer i utviklingsrekken, des større betydning har læringen. En katt må lære å fange mus og en elg hvor og når det er godbiter å få.

Av alle er det nok mennesket som ligger dårligst an. Bokstavelig talt. Vi kan ikke engang gå, når vi fødes! Men lære kan vi, og det fra første øyeblikk. Selv om vi ikke har styr på lemmene de første måneder, så iakttar vi våre omgivelser nøye for å lære, hva som forventes av oss og hva det betyr å være menneske.

Å være musling gir en viss trygghet. Det kan liksom ikke gå riktig galt. Alt ligger jo i arvestrømmen.  Men med oss er det stikk motsatt. Det er ikke den tingen, som ikke kan gå skeis.

Måten vi går på er viktigere for legeme, sjel og ånd enn vi tror. Dr. med. Peter Greb har tilbrakt 40 år med den menneskelige gangart. Naturlig gange er ikke en ny teori eller en ny metode, men minner oss om,  at vi er skapt til å sette fremfoten ned først. Spedbarns første trinn viser det.

Hans-Peter Greb lærer oss lekende lett å gjenfinne styrken og bli kvitt stive bevegelsesmønstre, som er medvirkende ved en rekke sykdommer: Venøse lidelser, astma, ryggsmerter og tidlig aldring.

Kjøp hans bok «Ballengang» gjennom Koha-Verlag.

Ballengang

Boka er på tysk, men her er en opptakelse fra et foredrag holdt på engelsk: