Hva koster sunnhet?

Sunnhet koster ingenting; hvis vi altså tar vare på den! Ellers kan det fort bli så dyrt at det ikke er råd!

Fred eller fare?
Kærlighet eller angst?
Ro eller stress?
Det er vekst eller stilstand.
Sunnhet eller sykdom.
Bedring eller tilbakefall.

Slik er det for alle vesener på denne jord.
Stress, angst og yttre farer klarer kroppen av med på en og samme måte: Undtaktilstand! Kroppen forbereder seg på kamp eller flukt. Pulsen stiger, blodet føres vekk fra de indre organer og ut til de store musklene. Hjernen rammes også. Instinkter overtar på bekostning av tenkning. Ja, hele immunsystemet stenges ned for å kunne slåss eller komme seg unna.
Med lever og nyrer på sparebluss sovses kroppen til med avfallstoffer. I mødet med en sint binne kommer det ikke engang på tale å tisse en tår. Det må vente. Først når spenningen er overstått og det igjen er fred og ingen fare, når angsten slipper taket, da er nettopp det, det første som skjer: Vannladningen som første tegn på, at kroppen forsøker å rydde opp etter kampen.

Det er kun mennesker, som lykkes med å falle mellom stolene. Kun mennesker kan stresse uten å oppleve fare. Kun mennesker kan velge å ikke elske.

Men det har en pris. Faktisk fler, men særlig en skal nevnes her: Selv om vi mennesker kan sette oss selv i denne merkelige mellomtilstanden, så fins den altså ikke for kroppen, som sådan sett bare er natur, som alle andre vesener. Det er enten eller. Vi kan ikke både hvile og flykte samtidig. Det er to helt forskellige fysiologiske tilstander.

Hvordan gjør et menneskevesen, når det bringes ind i en tilstand, som ligger mellom fred og fare? Når det lever under vedvarende stress uten en ytre fare, som man kan løpe fra eller kjempe mot? Kroppen modtar signaler om fred – et smil, velsmakende mad og en god film; bare velstand! Men fra en anden side drypper det inn små «faresignaler»: Kanskje rekker jeg ikke bussen? Har jeg penger nok til husleien? Vinner jeg frem i rettsaken?

For mange af oss blir dette en underliggende strøm, som aldri stopper. Dermed er valget ikke lenger vanskelig for kroppen: Dette er ikke fred, men fare. Dermed starter hele kjøret som beskrevet over.

Følgevirkningene er katastrofale og betegnes ofte  «livstilsykdommer». Kanskje kan vi udvide det og si, at alle kroniske sygdommer hører med her. Med andre ord det aller meste, som plager moderne menneskers kroppslige velbefindende.

Når vi nu har forstått sammenhengen, så ligger løsningen jo for våre føtter: Bytt ut stress, angst og farer med kærlighed, ro og fred.
Her er et eksempel fra Sydamerikas jungle, en familie i en lysning i skoven.

Fred og ingen fare! Men øh, hvorfor skulle vi helt til Sydamerika for at finde en fredfyldt familie? Kanskje må vi bare indrømme det, vår livstil er ikke forenelig med fred og ro. Livstilsykdommer vil altså forfølge oss, så lenge vi holder fast ved vår måte å leve på.

Er du sunn? Statistisk kan du like så godt forberede deg med en gang; det kommer ikke til å vare. Men også de, som allerede kjenner det på kroppen; det er aldri for seint å endre kroppens tilstand fra

FARE til FRED
fra STRESS til RO
fra ANGST til KJÆRLIGHET.