Halvmånen som kristent symbol

 

Flagget til den engelske byen Portsmouth

Forsiden av boken Nasjonalstatens Oppløsning viser lille Norge fanget mellom EU og Islam. EU er symbolisert med EU-flaggets 12 stjerner. Som nevnt i artiklen: Hvem skapte EUs logo de 12 stjerner? hadde Kalergi ønsket seg et kors i midten, mellom stjernene. Det fikk han aldri, for tyrkene protesterte.

Det var kanskje ikke så dumt. For dermed ble det plass til et symbol, som muligens passer bedre, nemlig Guds Allseende Øye, et symbol, som er flittig brukt av det frimureriet, som Kalergi, Otto von Habsburg og den øvrige europeiske eliten omgås.

På den andre siden må vi naturligvis ha et muslimsk symbol. Det best kjente er halvmånen og stjernen. Til det kunne vi ha valgt det tyrkiske flagget. Men så dukket det opp et en­gelsk flagg med nesten samme motiv, nemlig flagget fra byen Ports­mouth på Englands sørkyst. Er det kommet så langt, at muslimene i Portsmouth til og med har kunnet kuppe flagget?

Tyrkias flagg

Til flagget hører det et motto: Heaven’s Light Our Guide. Ut­trykket er tett knyttet til Englands imperiale historie og stammer fra India. Stjernen på flagget er Indias Stjerne. Mottoet vise seg å også være motto for Indias Stjerneorden. Den ble innstiftet 23. februar 1861 av den engelske dronning Victoria. Ved nermere undersøkelse av halvmånen viser det seg at «Islam har ingen symboler, og mange nekter å godta det» skriver dr. Fiaz Fazili i Islamic Perspective september 2009. Bruken av halvmånen i Det Ottomanske Riket ser ut til å ha knyttet halvmånen til islam. Det er altså snarere et politisk enn et religiøst symbol.

For å øke forvirringen enda mer er det under vist et utvalg av europeiske våpenskjold. De stammer fra mange plasser, Polen, Tyskland, Østerrike, Sveits, Irland og England for å nevne noen. Symbolet antas imidlertid å stamme fra Byzans og var i bruk lenge før det var noe som het Islam.

Halvmåne og stjerne smykket tårnet på domkirken i Wien 1519-1686.

Faktisk smykket halvmåne og stjerne tårnet på domkirken i Wien fra 1519-1686, altså gjennom 150 år! Bak disse våpen aner vi et historisk sus av symbolikk, list og makt. Det er elitens bilder. Og eliten er i liten grad knyttet til land og folk. Den har geopolitiske mål som går langt utover målene til deres undersåtter.

Hva er så det islamske symbolet? Kanskje er det solen og månen, som har kommet litt tett på hverandre? Dermed har vi igjen sluttet kretsen fra det altseende øye til halvmåne.

Norge er fanget i en knipe­tang­manøver mellom EU og Islam. Bak begge bein står samme kraft.

Kjøp boken!