Gro-Gate, sensurerte bøker, i Norge??

«Gro Gate. Historien om den fjerde statsmakt og Mossad i Norge» Klausulert  i 60 år! Da må det være heftige greier! Men fins det sensur i Norge?

Er boka sensurert?
De som kjenner til Gro Gate vet at den en sensurert! Et oppslag i Arkivportalen bekrefter dette:

«Gro Gate. Historien om den fjerde statsmakt og Mossad i Norge», s. 1-550
Borten, Per – RA/PA-1451/D/Dg/L0006/0002Arkivsøk
Arkivenheten er klausulert
Klausulert:Taushetsbelagt/Unntatt offentlighet (60 år)
Klausulert priv.arkiv, adgang gis av bevaringsinstitusjonen (60 år)

Altså ingen tvil. Boka er sensurert. Boka. Men hov, Per Borten… hvem er det? Han er jo ikke forfatteren? Jeg trodde det var de to herrer Johan M Setsaas og Hans Henrik Ramm?

Nei da, Per Borten har ikke skrevet boka. Han var statsminister på 60-tallet og Senterpartiets leder i mange år. Da han døde i 2005 etterlot han seg et betydelig bibliotek, som familien tydeligvis ikke maktet eller ønsket å ta vare på. Det ble overgitt til Riksarkivet, som klarte å skvise det ned i 26,7 hyllemeter! Det fremgår av brev fra arkivet (se under), at mange ting ble kastet, både aviser og andre trykksaker. På arkivet har en altså hatt en formening om hva den tidligere statsministers arkiv skulle inneholde. En av de bøker, som fikk lov å bli med i samlingen, var Gro Gate.

Man kan så lure på hvordan den boka fant veien til Per Bortens skrivebord. Nå er det ikke så rart at han – som senterpartimann – fulgte godt med på svinestrekene til de andre partiene, og selvfølgelig også til Arbeiderpartiet. Wikipedia skriver at «Borten markerte seg som en tidlig kritiker av de hemmelige tjenestenes politiske overvåkning». At det her henspeiles på Arbeiderpartiet blir klart, om en blar opp i Gro Gate. Ramm og Setsaas har viet hele 10 sider til Per Borten!

 

Gro Gate er sensurert!

Altså den ene boken, som fins i denne arkivdelen. Boka, som Per Borten anskaffet seg, som sto i hans bokhylle, da han døde; boka som nå står i Riksarkivets Per Borten-avdeling, er sensurert.

Gladmeldingen er at den digitale kopien ikke er Riksarkivets papirutgave og dermed neppe rammes av arkivets klausul.

Les den som pdf eller html

God fornøyelse med lesingen!

 


Her er brev fra Riksarkivet som bekrefter at Per Bortens privatarkiv er på plass i Riksarkivet, at de har fjernet en del hele aviser og tidskrifter og at de foreslår 60 års generell klausul på hele greia.