Grasrota tar innsvingen på statsystemet

Hva hvis selvprosederende tilpasser seg dette nye og at man bruker domenet selvprosederende.no nærmest tilpasset hva en digital domstol er og skal bli?

Riktignok har domstolen ingen side de henviser til, men man har sjekket at de i det minste faktisk eier domenet via Norid. Det blir derfor litt opp til oss hva de egentlig mener med dette i og med at informasjonen de henviser til simpelt hen ikke finnes.

Den store tanken er at selvprosederende kan og bør bli et samarbeidsorgan for domstolene på nettopp dette med digitale prosesser og det kan starte med feks at vi tildeler beviserlige selvprosederende med en sak som skal for retten med egen epostadresse som eksempel meg@selvprosederende.no

Dette er ikke store tryllekunsten og vil ikke hverken blakke ut eller gi store tekniske utfordringer. Tross alt har vi kontroll over hjemmesiden som virker og null nedetid.

Man utviser stor forståelse for at grunnen til at domenet digitaledomstoler.no er en informativ nullitet grunnet en «inkurie» og ikke inkompetanse.

På en annen side… Om du ikke etter 12(tolv) år, til tross for pålegg fra Stortinget og stort trykk fra faktiske ofre for direkte justismord og domstolsfusk, har klart å få opp et eneste kamera, noe selvprosederende løser med 200 kr på Claes Ohlson, så er det kanskje ikke noe sjokk når sidene som forklarer om den fantastiske fremgangen på teknologi- siden ikke engang er der. Dog er det ikke tatt høyde for at administrasjonen har lagt inn åpningstider på siden og man vil derfor prøve igjen klokken 08 mandag morgen.

Tilbake til «tanken»..

Selvprosenderende.no er et skikkelig maskineri som gir oss store muligheter til blandt annet dokumentbehendling og sentralisering, noe som bør få domstolen temmelig interessert i oss som en teknologisk motpart og «testpartner».

Vi kan vippe opp de mest sofistikerte løsninger på kort tid uten tigging og mas. Fordi vi er autodidaktive i det store og det hele og noen også formidabelt dyktige på koding og forståelse av brukeropplevelse.

For det siste en selvprosederende trenger i kampen som gjerne er preget av dårlig råd, dårlige råd fra advokater og dårlig tid, trengs det støtte og ikke motstand, slik kansje mange opplever fra domstolene i dag, npr vi tråkker over alt fra yrkesstolhet til mafialiknende konstellasjoner, som opererer i ly av den mørkelagt domstol uten noen form for etterprøvbarhet.

Vi kan og vil vil dette fordi det trengs og bør skje.

Tenk hvor fantastisk det er å kunne med et klikk dele et dokument med relevante parter som feks domstolen.

At man på strukturert vis kan scanne og laste opp alt man egentlig har i papirform og sender med post.

Dette kan jo også bli slutten på «vi fikk det ikke trikset» som både domstoler og advokater uten blygsel drar frem når de skjønner de er oppe i et hjørne eller i ferd med å bli det.

Vi kan da ha et system som GARANTERER mottakskvittering, fordi digitaledomstoler, om de vil, kan lett opprette et enkelt verifiserings system som gjør at domstolen kan være så sikker som man kan i den digitale verden, på at dokumentet er autientisk etc og samme med avsender.

Man ser således stort håp i dette som et alternativ til den nærmest pinlig trege prosessen med kamera og lydopptak i retten, hvillke det finnes få spor av at domstolen egentlig ønsker og overhode har tenkt å etterkomme.

Digitale domstoler høres ut som noe der digitalt opptak av lyd og bilde tilfaller alle parter som en rett og ikke en mulighet som kan gies dersom dommeren finner det ok at prosessen skal være transparent som i resten av den industrialiserte verden.

Selvprosederende som gruppe og gjennom vår organisering, også som organ, får innspill på dette fra våre eminente selvprosederende, slik at vi kan ha en TRANSPARENT debatt om hvordan vi kan bistå domstolene med vår kompetanse, vår stamina og pågangsmot.

Domstolsadminstrasjonen har kommet med et utspill og det er opp til oss og kun oss å gjøre noe med dette.

Skal vi sitte på sidelinjen og vente på at «advokatfirma X» blir samarbeidspartner for dette flotte initiativet eller skal vi samles rundt dette som et prosjekt, gripe dagen og gå på?

Kanskje er dette et initiativ som kan løse litt opp i mafiatilstandene, vi opplever i norsk rettsvesen? Sjekk siden her!