Forord

Jeg tenkte på et tidspunkt, at jeg må også skrive henne og dronning. Men nei. Det ville ikke bli riktig. Jeg skriver altså ganske enkelt ut fra det jeg er: Mann.

Ikke slik å forstå, at det bare er manneord, som kvinner ikke bør eller kan lese. Tvert imot. Enhver kan speile seg i disse tanker og bilder og oppdage nye sider av seg selv.

Denne boken handler om livets skole. Søt i munnen, men bitter i magen! Uten dette søte… hadde vi latt oss lokke inn i jordelivet uten?

I livet mitt har jeg brukt uendelig mye kraft og oppmerksomhet på smerten og myra, som holder oss tilbake. Nå tørker jeg støvet av mine føtter og våger å løfte blikket mot høyere mål. Mitt ønske er det å tiltale det høyere i oss. Jeg kaller det kongen i oss.

Flere har ment at det burde være kildehenvisninger. Jeg har valgt å avstå fra det. Dette er ikke et vitenskapelig skrift. Ikke heller en teologisk avhandling. Leseren kan selvfølgelig gå ting og saker etter i sømmene og så dømme og kanskje fordømme min etterrettelighet.

Når jeg om andre har sitert Bibelen, så bare for å knytte an til noe, som mange har et forhold til. Skulle det stå anderledes her enn i din Bibel, så husk, at selv Bibelen har en lang lidelseshistorie bak seg med utallige endringer og oversettelser.

Artiklen er et utdrag av boken:
«Vi Guder, eller hvordan du blir konge og fortsetter å være det!»

Kjøp boken!