Den virkelige eldrebølgen

Eldrebølgen

«Eldrebølgen slår til om få år, og fra 2020 vil det bli krevende å opprettholde og utvikle velferdstjenestene.» skriver Sintef.

Eldrebølge er betegnelsen for en rekke år med mange fødsler etterfulgt av år med ferre. Det vi nå gruer oss for allesammen er, når de som ble født i årene etter 2. Verdenskrig går ut i pensjon. De er representert ved firkanten på nedenstående graf.

Ved å se på grafen over fødselstallene er det imidlertid en annen påfallende ting: Det store hullet mellom 1924-1943. (Repre­sen­tert med elipsen på nedenstående graf).

Fra 1920 falt fødselstallet med dramatiske 40% i perioden 1920-1935. Det gapet er mye dypere enn det som fulgte de barnerike etterkrigsår. Hvordan klarte de små årganger fra tretitallet å forsørge sine foreldre, da de ble pensjonert omkring 1970-1990? Var det noe tema i det hele tatt?

For å forstå dette mysterium kan det være lurt å kaste et blikk på grafen over Norges befolkning.

Eldrebølge eller ikke, befolkningen har vokst støtt og uten nevneværdige utsving i hvert fald siden 1750 og nå øker den eksponentielt. Vi har altså doblet befolkningen på godt under 100 år og det går rett i taket.

Så når vi ikke merket noe til eldrebølgen på 80-tallet, så var det nok fordi befolkningen hadde økt. Uansett hvilke problemer vi kan lese ut av statistikken for antall levendefødte, så går det seg til fordi det hele tiden blir fler til å forsørge de gamle.

Det kan altså se ut som om vi skyver den virkelige eldrebølgen foran oss. Som vi kjenner det fra pyramidespill og finansbobler, er all eksponentiell vekst dømt til å stoppe en eller annen gang.

For å holde hjulene igang i Norge AS må denne veksten fortsette.Hvilken regjering ønsker å gå inn i historien sammen med det store krakket?

Spørsmålet er om innvandring er en langsiktig løsning på problemet?

https://www.youtube.com/watch?v=qsKSFfEeinU&feature=youtu.be

Artiklen er et utdrag av boken:
«Nasjonalstatens oppløsning – mellom EU og Islam»

Bestill nå: oblente@gmail.com
Betal med vipps: 94255403
Paypal oblente@gmail.com
eller bank: 12540606585

166 sider 180kr fri frakt

 

Toppbilde sammensatt av:

http://www.sintef.no/arrangementer/velferdsteknologi-for-helse-og-omsorg/

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Category:People&filefrom=Escuela+Tradicional.jpg#/media/File:Group-1.jpg