Kategoriarkiv: Sundhet

Sunnhet og ren karma

Ihaleakala Hew Len er en legendarisk mann. I boken «Zero Limits» skrev Joe Vitale om ham. Psykoterapeuten som jobbet på Hawaiian State Hospital. Hans pasienter var psykisk syke kriminelle. Hew Len møtte ikke sine pasienter for å behandle dem ved hjelp av tradisjonell medisin. Han kunne «helbrede» dem ved hjelp av Ho’oponopono. Dr. Hew Len sa at han gjorde ingenting, men arbeidet med seg selv. Gud gjorde resten – han helbredte pasientene. Hew Len praktiserte Ho’oponopono i et år etter at han begynte å jobbe på Hawaiian State Hospital. Det var ikke bare enkelt for Hew Len å lære seg Ho’oponopono-teknikken. Datteren hans ble født med en smertefull hudlidelse med blødende sår over hele kroppen. Uansett hva legene gjorde for å behandle henne hjalp ingenting. En dag var Hew Len ute på tur. Han hadde barna med i bilen. Underveis bestemte bilen seg for å ta av i en ukjent retning. Avsted gikk det, ut til en kvinne ved navn Morrnah Nalamaku Simeona. Morrnah ble ikke overrasket da hun åpnet døren for Ihalekala og hans barn. Hun så på jenta og begynte å mumle noe med lav stemme uten å være oppmerksom på de andre. Så ble hun stille. Ingen forstyrret henne. Barna så urolig på faren, og han så på barna. Alle var stusse over denne rare kvinnnes oppførsel. Endelig åpnet kvinnen øynene og sa: «Så er alt gjort. Takk skal du ha. Du kan gå». En måned senere var barnets langtekkelige lidelser over. De blodige sårene og smertene var forsvunnet. Ihaleakala var forbauset over mirakelet. Han bestemte seg for å tilbringe mer tid med denne «rare kvinnen» og finne ut hva hun hadde gjort. Hew Len var psykoterapeut og psykolog og ønsket å forstå. På det første kurset ble Hew Len grundig lei all tullepraten. Morrnah snakket om ånder og pratet med gjenstander. I den første pausen så han sitt snitt til å forsvinne. Slik gikk det 5-6 ganger. Det Morrnah sa ga ingen mening for Hew Len. Så hvordan gikk det til at Hew Len endelig lærte seg Ho’oponopono? Han sa: «Jeg skjønte jo at det virket, så da måtte jeg jo lære å gjøre det». Siden da har Hew Len undervist i Ho’oponopono over hele verden i mange år. Nå er han pensjonert. Han underviser ikke lenger, men er i tett kontakt med undervisningen og hjelper til med renselsen av alle, som deltar. Ho’oponopono er en fantastisk mulighet til å rense minner fra mange tidligere liv.

Elsk verden frisk!

Filosofien

Ho’oponopono er en gammel sjamanistisk metode fra Hawai for å løse konflikter i familier. Ho’oponopono betyr å gjøre helt igjen. – Ho’o betyr å gjøre eller oppløse – pono betyr rett eller i balanse – ponopono betyr fullkommen. Ho’oponopono kan altså forstås som veien til fullkommenhet. Om enn vi kan føle oss adskilt antar Ho’oponoponofilosofien at alt i verden er ett. Følgeriktig vil alt, som skjer i verden, være i samsvar med det, som skjer i en selv. Er det altså problemer i ens omverden kan de løses ved å skape harmoni i seg selv.

Beretningen til Joe Vitales

Journalisten Joe Vitales beretter om hvordan han kom i kontakt med metoden: I 2002 fortalte en venn meg om en terapeut fra Hawaii, som skulle ha kurert alle de psykisk syke og kriminelle pasientene på en sykehusavdeling. Og terapeuten møtte ikke pasientene engang. Han satt på kontoret sitt og studerte de innsattes journaler. Han grunnet over hvordan han hadde bidratt til pasientenes problemer. Etterhvert som han «forbedret» seg, gikk det også bedre for pasientene. Da jeg først hørte denne historien, regnet jeg det ikke for annet enn en god skrøne. Hvordan kan man helbrede en annen person ved å forbedre seg selv? Hvordan kan selv den dypeste selverkjennelse kunne helbrede kriminelle psykiske pasienter? Dette virket absurd og ulogisk for meg. Derfor lot jeg saken falle. Året etter støtte jeg igjen på historien. Jeg fikk høre at terapeuten hadde brukt Hawaii-sjamanistisk helbredelsesmetode, kjent som Ho’oponopono. Jeg hadde aldri hørt om det før, men denne gangen kunne jeg ikke gi slipp på historien. Hvis denne historien var sann, måtte jeg bare vite mer. Jeg hadde alltid tenkt at man er fullt og helt ansvarlig for det man selv gjør. Mer kunne jeg ikke gjøre, tenkte jeg. Jeg tror de fleste tar det på den måten. Vi er ansvarlige for hva vi gjør, og ikke for hva andre gjør. Men det skulle vise seg at det var mer å si om den saken.

Dr. Hew Len forteller om sitt arbeid

Det ble et skjebnemøte med terapeuten, Dr. Ihaleakala Hew Len, som helbredte de sinnssyke kriminelle. Av ham lærte jeg hva det virkelig vil si å ta ansvar på alle plan. Første gang vi møttes ba jeg ham fortelle den fullstendige historien om hans arbeid på Hawaii State Hospital. Det ville han gjerne. Avdelingen med de psykisk syke kriminelle var et farlig sted å oppholde seg. De ansvarlige psykologene skiftet nesten hver måned. Sykepleierne var ofte syke og holdt heller ikke lenge. Medarbeiderne gikk med ryggen mot veggen, fordi de fryktet å bli angrepet av pasientene. Det var hverken et hyggelig sted å bo, jobbe eller besøke. Dr. Len har aldri personlig mottatt noen av pasientene. Han satt på sitt kontor og studerte deres journaler. Og der jobbet han på seg selv, med det resultat at pasientene begynte å bli sunne. Etter noen måneder var det tydelig, at bruken av tvangstrøye sank. Likeså den bruken av beroligende medisiner. Pasienter, som en trodde ville forbli innesperret på livstid, ble utskrevet, en etter en. Og ikke bare det, fortsatte han, de ansatte begynte å trives på jobben. De sa ikke lenger opp etter en måned og sykefraværet falt. Etter hvert kunne vi nedbemanne og nå, ja nå er avdelingen lukket.

Hvem har ansvar for det som skjer i verden

Nå klarte jeg ikke å holde meg tilbake. Det var et spørsmål, jeg bare måtte få svar på: Hva var det du gjorde for å oppnå slike resultater? Jeg helbredet bare delen i meg, som skapte problemene, sa han. Jeg skjønte ingen ting. Dr. Len forklarte at det ikke er nok å ta ansvar for ens egne handlinger i livet. Alt, som skjer i mitt liv, er mitt ansvar. Hele verden er min skapelse i ordets sanne betydning. Øysann! Det var sterk Tobakk! Å være ansvarlig for det jeg sier og gjør er en ting. Å være ansvarlig for hva andre sier eller gjør i mitt liv, er noe helt annet. Alt jeg ser, hører, smaker, berører eller på annen måte opplever blir altså mitt eget ansvar, fordi det skjer i mitt liv. Det betyr at terrorisme, presidenten, økonomien og alt jeg opplever eller misliker – er det min oppgave å helbrede. Alt eksisterer bare som en projeksjon innenifra. Problemer er ikke derute, de er mine problemer, inni meg. Og for å endre dem kommer jeg ikke utenom å forandre meg selv. Jeg vet: – det er vanskelig å forstå – verre å godta det – og enda mer å leve det. Å klandre hverandre er mye lettere enn å ta det fulle og hele ansvar på seg.

Hvordan virker det

Mens jeg pratet med Dr. Len, gikk det langsomt opp for meg at helbredelse etter hans mening – og i samsvar med Ho’oponopono – betyr å elske seg selv. Hvis du vil forbedre livet ditt, må du helbrede det. Hvis du vil helbrede noen, selv en psykisk syk kriminell, kan du bare gjøre det ved å helbrede deg selv. Jeg spurte Dr. Len, hvordan han helbredte seg selv. Nøyaktig hva gjorde han, mens han satt med journalene? Dr. Len forklarte: – Jeg oppsøkte de mørke sider i meg selv og ba om unnskyldning. – Jeg favnet dem med ubetinget kjærlighet; jeg elsker meg selv (deg). – Jeg takket for forvandlingen av de stygge sider i meg. – Jeg tilga de stygge sider i meg selv: Jeg tilgir det i meg (deg). Det som nå var blitt frigjort og forvandlet i mitt eget indre overga jeg til høyere makter, frigjort fra min egen vilje og åpen for at et under kan skje! Det gjentok jeg om og om igjen, svarte han. Kjærlighet til seg selv er tydeligvis veien å gå for å forbedre seg selv. Samtidig blir verden et bedre sted å være. Når du vil forbedre noe i livet ditt, da er det bare ett sted hvor dette kan skje: I deg. Teksten er utdrag hentet her.
https://www.youtube.com/watch?v=3xCmvZZFQI0

Meslingevirus etterlyses!

En selsom rettssak

24.11.2011 ble det utlovet en besynderlig dusør. Premien var ikke liten: Hele 100.000 Euro ble utlovd til den, som kunne finne en vitenskapelig publikasjon som beviste, at det fins et meslingevirus.

Det høres ut som et selvmål; alle vet jo at meslinger forårsakes av virus! Et enkelt oppslag på nettet avslører bilder av mesligevirus1.

Hvorfor skulle da noen være i tvil om det fins og enda til være så dum å utlove en svær dusør?

Enda verre blir det, at Stefan Lanka, som lovde ut dusøren, er biolog og virulog! har arbeidet med mikroorganismer i årtier.

Man skulle forvente at tusener ville stå i kø og kreve dusøren. Men sådan gikk det ikke. Kanskje var det ingen, som egentlig tok dette alvorlig? Men jo, det var en tysk lege, som tok utfordringen, sendte bevisene av gårde og krevde dusøren.

Da Stefan Lanke ikke godkjente det tilsendte som bevis, ble han trukket i retten. Der ble han dømt til å utbetale dusøren, for alle vet jo, at disse virus fins. Den dommeren tok nok litt for lett på oppgaven. Han kunne jo i det minste ha latt noen vitner fortelle, men det ville han vel ikke spille tiden på! Dermed var det heller ikke vanskelig for Lanka å anke saken. Mange var det som fikk bakoversveis, da Lanka den 20.1.2017 kunne forlate rettslokalet med domstolens endelige kjennelse: Dusøren skal ikke utbetales!

Hva rettssaken bekreftet

Publikasjonene, som skulle tjene som bevis for eksistensen av meslingevirus, viste seg å mangle en vesentlig del; de hadde ikke i seg selv bevisene for viruset, men bygget på eet berømt papir. Det var John Franklin Enders og hans kolleger, som skapte verdenssensasjon med oppdagelsen av meslingeviruset i 1956. Gjennombruddet var så viktig at han blir oppfattet som opphavet til moderne vaksiner, de moderne vaksiners far.

Men det var altså noe, som ikke stemte. Noe som gjorde at dommeren ikke godtok det fremlagte bevismaterialet. Problemet med Enders oppdagelse er, at han aldri riktig ble ferdig. Hans publikasjon inneholder en rekke formodninger, som ennå ikke er bevist. Metoden, som førte til at viruset trådte frem på bildet, har aldri blitt kontrollert, som seg hør og bør.

Uten denne kontrollen er altså publikasjonene, som ble fremlagt som bevis, uten vitenskapelig verdi. Det samme gjelder for resten av verdens mangfoldige vitenskapelige artikler og arbeider om emnet, formodentlig mer enn 30.000 av slaget.

Det har med andre ord aldri blitt bevist at det virkelig er et meslingevirus vi ser på bildet. Det blir det heller aldri, sier Lanka. For en kontroll med vev, som ikke er infisert med meslingeviruset, viser samme resultat.

Gjennom rettssaken kom det frem at meslingevirus ikke er veldefinert. Det statlige Robert Koch Institutet – Tysklands svar på Folkehelseinstituttet – uttalte, at viruset kan ha forskjellig størrelse og utforming. Ja, det kan faktisk også inneholde ribosym!

Det er interessant, fordi ribosymer normalt oppfattes som noe av det, som utgjør en levende celle. Det er små «proteinfabrikker», som svømmer rundt innenfor cellemembranen. Disse fabrikker hører med til det, som gjør livet mulig. Virus derimot regnes ikke som ekte levende organismer, nettopp fordi de ikke har en cellemembran og celleveske, som kan huse livsviktige organer som ribosymer.

Den sakkyndige, som skulle forsyne domstolen med nødvendig fagkunnskap, innrømmet da også, at begrepet virus ikke er fastlagt. Det er «im Fluss», det er flytende, i bevegelse. Kanskje kan man si, at man altså ennå ikke riktig har blitt enige om, hva et virus er, sådan vitenskapelig sett.

John Franklin Enders sin berømte metode – som altså ennå ikke har blitt vitenskapelig bevist – har blitt brukt og blir brukt til å isolere og utforske virus den dag i dag. Metoden ligger til grunn hver gang det lages en ny vaksine mot virus. Med denne rettssaken ble det klart, at alle disse vaksinene mangler vitenskapelig grunnlag. Hans berømmelse som «moderne vaksiners far» henger hermed i en tynn tråd.

Ja, berømmelsen kan fort bli til en forbannelse, nå som Tyskland har innført vaksinetvang; av alle ting nettopp har bestemt, at det skal gjelde meslinger!

1https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Measles_virus.JPG