8.7 Ap/LOs tjeneste i samarbeid med E-tjenesten og POT

I 20 år fra 1945 til Borten-regjeringen kom i 1965 var det som nevnt liten forskjell på parti og stat. De hemmelige tjenestene og Ap/LOs egen tjeneste opererte som selvstendige, ulike avdelinger innenfor samme konsern. Alle skulle passe på kommunistene på sine respektive sektorer som selvsagt overlappet hverandre sterkt, og med til dels forskjellige arbeidsmetoder, men det viktigste av alt: Informasjonsflyten var helt åpen.