25.9 Tormod Hermansen

25.9.1 Hvem er Tormod Hermansen?

Teledirektør Tormod Hermansen (cand oecon 1964) er født i Holmestrand i 1940. Hans far var skiftarbeider og moren var hjelpepleier. Broren Robert Hermansen er adm. dir. ved Odda Smelteverk1.

Hermansen har arbeidet ved FN’s utviklingssenter i Genève, vært førstelektor ved Universitetet i Bergen (fra 1971) og sekretær i Norsk Forskning. Før han nådde til topps i staten var han i Sosialdepartementet og Kommunaldepartementet som underdirektør2.

Hermansen var statssekretær for finansminister Per Kleppe et halvt år i 1979. Han var departementsråd i Kommunal- og Arbeidsdepartementet 1980-86 og etterfulgte deretter Eivind Erichsen som finansråd inntil han i 1989 ble adm. dir. i Televerket/Telenor.

I 1991 utnevnte Brundtland-regjeringen ham til styremedlem i Statoil.

Samme år utnevnte Ap-regjeringen ham også til formann i styret for Statens Banksikringsfond, sammen med styremedlemmene Rakel Surlien og Einar Hope. Han fratrådte i 1993, da Einar Hope tok over som formann og advokat Kristine Schei kom inn som nytt medlem. Han ble i 1991 også utnevnt til nestleder i styret for Statens Bankinvesteringsfond der han fratrådte i 1994. Her fortsatte advokat Ellen Mo (A) som formann med følge av Hermod Skånland (A) og Stein Reegaard (A).

I oktober 1994 utnevnte Ap-regjeringen ham til ny styreleder i Postbanken.

Hermansen er med andre ord en av Arbeiderpartiets fremste og mest anvendbare super-byråkrater.

1 Dagens Næringsliv 24. juni 1995.

2 Dagbladet 5. juli 1994.