25.27.2 Planla for Ap under neste krig

Ett forhold trer klart frem. En av Hauges store tanker med Stay Behind, med å holde Kjettingmannen under egen/Aps kontroll og samordne hans organisasjon grundig med særlig Lindus-delen av Stay Behind, har vært å legge forberedelser for hvordan Ap skulle overvintre på en helt annen måte under «neste» krig og eventuelle okkupasjon. Sett med 50-årenes briller kunne jo denne komme når som helst!

Vi ser jo allerede fra Aps historie 1940-45 hvordan man allerede tidlig i alle av Aps motstandsmiljøer la planer for etterkrigsarbeidet og partigjenreisningen: I London, Stockholm, illegalt i Oslo, endog på Grini. Folk som hørte til ikke-sosialistiske partier tok opp igjen interessen for partipolitikk først lenge etter freden, og mange romantiserte i den første tiden med tverrpolitiske fellesskapsløsninger, samling rundt Paal Berg etc. Partiidentifikasjonen er en ganske annen i Ap!

Erfaringene denne gangen var at forberedelser lønte seg. Neste gang skulle det gjøres enda bedre! Stay Behind, Kjettingmannen etc. skulle sørge for at Ap besto både i eksil og illegalt hjemme som en kontinuitet av den norske statsmakten, slik at denne kunne føres videre igjen ut av krig og okkupasjon i den andre enden. Det er Kjettingmannen som en del av Blue Mix som er forutsatt å skulle evakuere Kongehuset!1 Derved forble Kongehuset «på Aps hender» tvers gjennom og etter en ny okkupasjon. Formelt uangripelig med Blue Mix som en del av Forsvaret, men reelt et regulært planlagt statskupp fordi alle forhold omkring Stay Behind og spesielt at det ble fylt opp av Ap-folk (den mangeårige LO-sjefen Tor Aspengren som talentspeider, se kap. 24.3.2.8.6) og at Spilhaug med sin direkte lojalitet til Hauge skulle benyttes ble holdt hemmelig for alle andre. Ap kontrollerte alene beredskapsoppleggene fordi ingen andre visste noe særlig om dem, og ville derfor dominere prosessen på alle fronter.

Men så kom det ikke noen krig eller okkupasjon, og gradvis falt man for fristelsen til å benytte systemene på andre måter i fredstid, med samme hensikt: Å sikre Ap-makt, helst i all evighet!

1 Sikker informasjon til oss fra anonym kilde.