25.26.7 Spilhaug og Sjue

Vi har tidligere utnevnt Finn Sjue til «kjettingmann», dvs. at han har bakgrunn fra det symbiosemiljø som oppsto mellom personell fra tjenestene, i første rekke Spilhaug-apparatet samt Iver Frigaard, og personell fra SUF/AKP/Klassekampen, der det ikke alltid behøver å ha vært mulig å si hvem som begynte som hva. Alle hadde nytte av å bytte informasjoner og utføre felles operasjoner mot «feiles fiender», men mest nytte av alt sammen hadde Trond og «den fjerde» som suget inn all slags informasjon og disponerte over en fremragende agentgruppe som kunne brukes til alle slags klandestine, offensive operasjoner.

Her er hvordan vi ser Sjues bakgrunn og funksjoner i forhold til «den fjerde tjeneste» idag:

  1. Vi regner med at han ble rekruttert inn i dette miljøet i sin studietid, trolig av Spilhaug-apparatets rekrutteringseksperter. Han studerte psykologi og skrev hovedoppgave om «Psykologi og makt» – et typisk emne for hemmelige tjenester. Vi vet lite om hans egentlige politiske preferanser – om noen. Mest sannsynlig er han mest opptatt av selve maktspillet og sin egen rolle som førstedivisjonsspiller. Det vil ikke være forbausende om han har den svenske IB-sjefen og psykologen Birger Elmér som et forbilde.
  2. Han har hatt og har en rekke ulike typer arbeidsoppgaver:

a) Rapportering vedr. offiserer (både «avhoppede» og offiserer som oppsøkes i etterretningsøyemed)

b) Rapportering fra palestinermiljøene (gjennom egen innsats i Palestinafronten, som journalist og som infiltratør med føringsoppgaver)

c) Overvåking av og operasjoner mot nynazister og rasister (Norsk Front, Myrdal etc.)

d) Rapportering fra Blitz-miljøet

e) Etterretning i hele det brede politiske miljø, inklusive Stortinget, som han har lett og fri adgang til som journalist og «hysj-ekspert»

f) infiltrasjon i palestinermiljøet, men også blant rasistiske/nynazistiske grupperinger, ved styring av agenter fra Spilhaug-apparatet og andre

g) E-stabens fast utsendte medforfatter i bokprosjekter av stor interesse for systemet, gjennom å tilby sin posisjon som ekspert med fremragende kilder etc. når slike prosjekter varsles eller oppdages gjennom overvåking, med formål spesielt å gi «early warning» om innholdet, men også å påvirke og tilpasse med «kontrollert informasjon»

  1. Psykologen Finn Sjue har minst i 20 år vært en av Tronds/Aps mest verdifulle medarbeidere. Det er nok tusenvis av rapportsider som har passert hans hender på vei til Frigaard, Spilhaug-apparatet og Trond, direkte eller indirekte.
  2. Det vil ikke være forbausende om Sjue i tillegg til å tilhøre Spilhaug-apparatet også i en årrekke har inngått i Stay Behinds avdeling Lindus, der Tronds politiske overvåking hatt sin viktigste operasjonssentral. Et lite eksempel blant sikkert mange hundre tilsvarende operasjoner er et intervju i Klassekampen1 med Kåre Willoch etter utgivelsen av Bye/Sjues bok om hva han visste bl.a. som formann i den siste forsvarskommisjonen. Det ble ikke mange linjene på trykk, men hva kunne ellers rapporteres av en journalist som er dreven til å spørre «off the record» og samtidig en psykolog som er dreven til å tolke blikk og kroppsspråk?
  3. Hvor dreven Sjue har vært, og hvor naive vi er i forhold til denne slags spill i Norge, illustreres godt ved at «AKP-er en» Sjue den ene dagen kan bringe et stort og hyggelig intervju i Klassekampen med E-sjef Alf Roar Berg og neste dag delta i en like hyggelig middag som Yassir Arafat holder etter fredsprisutdelingen for sine egne folk. Tredje dag kan han bringe en stor presentasjon i Klassekampen av en agent (en UNIFIL-soldat fra Spilhaug-apparatet) som skal inn i Palestinafronten for sikre ham en god mottakelse der, og samtidig – for å bygge opp både agenten og seg selv – «avsløre» en fryktelig fyr i Sverige som hadde vært leiesoldat for Israel, men det fortelles ikke at sistnevnte er agent for «Alfa»-apparatet i Sverige, en forlengelse av Spilhaug – i et system han selv er del av! Og som skrekk og advarsel til palestinermiljøet i Norge skriver Sjue titt og ofte om den svenske IB-agenten Gunnar Ekberg som nettopp infiltrerte palestinamiljøet, venstregrupperinger og solidaritetsorganisasjoner i Sverige! Best å holde seg til folk autorisert av Sjue og Klassekampen!
  4. Sjue har gjort en stor innsats for systemet i vår sak inntil han forsto at vi hadde avslørt ham:

a) Innhenting av etterretning fra oss ved å opptre som journalist

b) Desinformasjon og diskreditering gjennom Klassekampen

c) Beskyttelse av Trond, Stay Behind og Spilhaug bl.a. gjennom hvitvasking av en av oss avslørt overvåkingsleilighet

d) Oppkonstruerte ved «analyse» en alternativ virkelig omkring Dahl-gruppens pause for å bygge opp Dahls troverdighet

e) På tilsvarende måte oppbygging av Dahl-etterforskerne Osen og Tvete-Berger for å få dem plassert hos Lund

f) Fungerer nå trolig som liason mellom Osen i Lund-kommisjonen og Spilhaug/Trond

g) Fungerer trolig også som liason til POT v/Gro Tansem og Mona Samuelsen

1 Klassekampen 23. november 1995.