25.26.5.6 Krokaas og Gladio

Vi kan ikke la være å nevne nok et spesielt forhold vedrørende de hemmelige tjenester og frimurerne.

Vi husker at Stay Behind i Italia gikk under betegnelsen Gladio (se kap. 25.25.1), og at Gladio hadde en enda hemmeligere underavdeling Gladio II som utførte kriminelle aksjoner på vegne av makthaverne. Dette svarer helt til Stay Behind og Spilhaug-apparatet og som delvis statsfinansiert dekkbedrift for E-staben. Vi minner videre om at den viktigste samarbeidspartneren for Gladio II i den kriminelle virksomheten var frimurerlosjen «Propaganda Due», en losje på ca. 1000 medlemmer (som synes å være en omtrentlig øvre grense for de norske losjene). Alt dette ble avslørt i 1990.

Verdens frimurerlosjer har et spesielt system med utvalgte «Iiasoner» (det benyttes andre betegnelser), en ledende frimurer fra hver storlosje (i Norge og de fleste land er det bare en storlosje; i USA synes det å være én pr. delstat).

Etter avsløringene av en av de italienske losjene i 1990 ville man ordinært ha antatt at det ble foretatt en opprydning i Italia, at de andre losjene var blitt orientert om dette, og at verden så fortsatte som før. Men det gjør den ikke. I matrikkelen for 1994-95 er det ikke oppført noe om Italia-losjen i det hele tatt. Hele Italia er strøket fra Iiasonlisten. Hvorfor? Den norske Iiasonen til den italienske storlosjen er bemerkelsesverdig nok i matrikkelen for 1981-82 Sverre Krokaas, POT-mannen på Ap-nett og Stay Behind/Spilhaug-liason.

Kan det være at frimurerne i Norge sitter med kunnskap som gjør det nødvendig med et fullt brudd med Italia, f.eks. at kriminaliteten er spredd til langt flere losjer og slett ikke oppryddet?

Eller kan det være at det fortsatt er viktig for det hemmelige Norge å beholde denne kontaktkanalen, men at det nå må holdes hemmelig fordi italienerne er diskreditert, men (foreløpig) ikke kollegene i Norge?