25.26.5.3 Sikkerhetssjefene

Stortinget har fra 1986 til d. d. hatt to sikkerhetssjefer. Deres oppgave er i alle henseende å beskytte Stortingets fysiske integritet, dvs. mot alle slags inntrengere. Det mest synlige er opptrappingen av adgangskontrollen bl.a. som følge av økende frykt for terrorisme m.v., men det er like klart at deres oppgave må være å beskytte mot ulovlig avlytting og overvåking uansett hvorfra. Stortinget har som første statsmakt en helt spesiell stilling etter Grunnloven og har gjennom årene utviklet omfattende sedvaner for å sikre sin politiske integritet også i forhold til andre statsmakter, særlig den utøvende – Regjeringen. Det ville da vært naturlig at man også – uansett mistanker – hadde en beredskap for å sikre sin fysiske integritet på samme frontlinje.

Dette burde videre fremstå som en ubetinget nødvendighet etter at man de siste årene har fått adskillig grunn til mistanke. Bare den kjente og etablerte overvåkingshistorie skulle tilsi dette. Dessuten vet man jo at en lang rekke representanter har engasjert seg med krav om oppklaring rundt E-tjenesten, Stay Behind, Mossad, Ap-nettet, POT, Kontrollutvalget, justisvesenet etc. på en måte som har gjort dem til opplagte potensielle overvåkingsofre. Det har jo ingen hensikt å ta opp en diskusjon om muligheten for kriminalitet i disse miljøene uten også å ta høyde for muligheten for at denne blir rettet mot Stortinget selv. De sterke konfrontasjoner i Stortinget f.eks. våren 1993 og kunnskapene om Lillehammer-saken underbygger dette. Vi kjenner også til at en rekke stortingsrepresentanter ut fra egne erfaringer ikke føler seg komfortable ved bruk av telefoner, personsøkere etc. innenfor Stortingets systemer.

Men hvor stor bevissthet man har hatt omkring disse spørsmål er vi kommet adskillig i tvil om etter å ha sett nærmere på de to sikkerhetssjefene som har vært ansatt på 90-tallet:

25.26.5.3.1 Fhv sikkerhetssjef Rolf Kristoffer Kristiansen, frimurer av grad VIII i Landslosjen

Rolf Kristoffer Kristiansen (f. 12. mars 1949) ble ansatt som sikkerhetssjef på Stortinget i 1986.

Vi minner om hvordan presset mot Regjeringen, Ap og de hemmelige tjenester bygget seg opp i 1989-90 med en rekke vanskelige saker og prosesser (se kap. 25.1.1). Det var i denne forbindelse Gro, Trond og Berggrav ansatte oberst Erling Strøm (se foran) ved statsministerens kontor.

Hvorfor en pensjonert oberst – selv om han var Tronds mann? Hvorfor en høyt rangerende frimurer? Hvorfor helt fra Kongsvinger? Det var sikkert nok av gode kandidater ellers.

Kan det tenkes at de viktigste kvalifikasjoner var at han var og er toppfrimurer i Landslosjen vegg i vegg med Stortinget, og dessuten sjef for Frimurernes Borg-losje på Kongsvinger?

Det har seg nemlig slik at sikkerhetssjef Rolf Kristoffer Kristiansen ihvertfall siden 1981 (grad I – nybegynner) og til idag (grad VIII – medlem av Landslosjen) også er hjemmehørende i Borg-losjen på Kongsvinger, der Strøm er hans sjef og meget mer erfarne losjebror.

Hadde man på Statsministerens kontor behov for ekstra god kommunikasjon ned til Stortinget? Det kan se slik ut når man ansetter losjesjefen til Stortingets sikkerhetssjef på Statsministerens kontor!

25.26.5.3.2 Sikkerhetssjef Gerrit Løberg, frimurer av grad VIII i Landslosjen

Gerrit Løberg (f. 2. november 1948) etterfulgte Kristiansen som Stortingets sikkerhetssjef, og er det fortsatt. Hans far var tidligere stortingsrepresentant (A) Sverre Løberg, under krigen aktiv motstandsmann som ble sendt i tysk krigsfangenskap. I 1969 ble det reist injuriesak mot Sverre Løberg i forbindelse med at han hadde karakterisert forfatteren av forordet i Ralph Hewins bok om Vidkun Quisling1 som historieforfalsker. Løbergs advokat, som vant saken, var Annæus Schjødt. Schjødt har betegnet denne saken som «høydepunktet i hans juridiske karriere.»2

Vi vet at Sverre Løberg hadde et meget nært forhold til Stay Behind. Vi vet også at Gerrit Løberg selv har et nært forhold til Stay Behind-sjef Sven Ollestad, herunder omgås Ollestad privat. Da bekymrer vi oss på Stortingets vegne!

Endelig har vi også fått fastslått at Gerrit Løberg allerede under sin militærtjeneste i Nord-Norge (plikttjeneste som sersjant) startet å utføre oppdrag for E-staben (Trond) inne i Finland. Dette var oppdrag ifbm de såkalte Finlands-operasjonene og en blanding av operativ etterretning for såvel Stay Behind som Tronds spesielle behov.

Når Løberg så avløser en sikkerhetssjef i Stortinget som allerede er frimurer og selv er frimurer, og sitter vegg i vegg med alle de andre i Frimurerlosjen som er under gransking, og på toppen har sitt eget forhold til E-staben, bør Stortinget vurdere sin sikkerhet i andre perspektiver enn man på Stortinget er vant til å gjøre!

Daværende politibetjent Gerrit Løberg var medlem av Søilerne og hadde grad VII og medlemsskap i Landslosjen i 1981-82. I 1994-95 står han oppført med grad IX og fortsatt medlemskap i de samme losjer.

1 Ralph Hewin: «Profet uten ære». Norsk utgave 1966 med forord av Hans S. Jacobsen, redaktør av «Ragnarok».

2 Aftenposten 8. november 1991.