25.26.5.1.9 Førstesekretær Frank Siljeholt – frimurer av grad IX i Landslosjen

Også den nylig av-hemmeligstemplede HV-major og fra sommeren 1973 sjef for materiell- og transportseksjonen i Stay Behind Frank Siljeholt (f. 22. januar 1934) er høyt rangerende frimurer. Vi minner om at Siljeholt var nestkommanderende i Spilhaug-apparatet og høyst sannsynlig aktivt deltakende i Stay Behinds evakueringsøvelse på Lillehammer sommeren 1973 sammen med Israel Krupp (trolig i egenskap av nestkommanderende hos Spilhaug før han ble formelt ansatt i Stay Behind). Senere ble han nestkommanderende for Rock (sabotasje/gerilja) i Stay Behind, der Krupp hadde vært med i en årrekke. Og nå, i 1995-96, benyttet som E-tjenestens offisielle lekkasjerør (sammen med Finn Sjue) for å få offentliggjort et kontrollert bilde av Spilhaug-apparatet før det ble avslørt av andre (se kap. 25.19.3.1).

Losjemedlem Siljeholt har således i årtier arbeidet i en organisasjon som har befattet seg med utstrakt og systematisert kriminalitet. Den er sammenlignbar med, men verre enn «IB» i Sverige, og underlagt Ap/Trond i Norge. E-sjefen Reidar Torp (sønn av statsminister Oscar Torp) var allerede i 1973 klar over at dette er en virksomhet som utvilsomt er i strid med norsk lov, men fra da av økte Torp og Trond utbyggingen av den vesentlig!

Siljeholt var frimurer av grad VIII og medlem av Søilerne og Landslosjen i 1981-82, og hadde avansert til grad IX i 1994-95.