25.26.5.1.7 Kontreadmiral Jan Ingebrigtsen – Frimurer av grad VI i Oscar-losjen, Oslo

Jan E. Ingebrigtsen, f. 6. januar 1927, var E-sjef fra 1979 til 1985, dvs. i 7 år, den lengste tiden siden Evang. Det illustrerer at Trond, som i denne perioden var den «virkelige» E-sjef, var godt fornøyd med ham. Det er forøvrig også interessant å merke seg at den første E-sjef som fikk general/admiralsgraden nettopp var Ingebrigtsen.

I januar 1981 (se kap. 25.19.2.5) utløste følelsen av manglende nasjonal jurisdiksjonen over det norske Stay Behind-apparatet et «opprør» i Stay Behind ledet/koordinert av maj Finn Sverre Kirkestuen, NK i Stay Behind1 ved at det ble sendt et lengre notat direkte til forsvarsministeren. Ikke alle opprørerne visste at etter 1973 hadde MI6 og deltakerne på norsk side i E-staben rett og slett en finger i øyet på hverandre – eller at denne økende avhengigheten således bl.a. skyldtes Lillehammer-saken. Major Kirkestuen fikk ingen hjelp av forsvarsminister Thorvald Stoltenberg2 – årsaken til dette skulle være opplagt ut fra Stoltenbergs forhold til Trond. Daværende E-sjef, kommandør Jan E. Ingebrigtsen, visste nok hvilket sprengstoff dette notatet i realiteten innebar – ihvertfall ble han fortalt det av Trond. Kirkestuen ble frosset ut3.

Ingebrigtsen var også E-sjef da Treholt ble tatt opp ved Forsvarets Høyskole (se kap. 25.19). Han var som norsk og alliert E-sjef på Nordflanken den høyeste faglige ansvarlige for at norske og allierte hemmeligheter ikke med åpne øyne ble overlevert Sovjetunionen. E-sjef Ingebrigtsen hadde som jobb bl.a. å gjennomgå pensum ved Forsvarets Høyskole i forhold til risikoen for at russerne gjennom Titov ville få fortløpende detaljinformasjon fra Treholt mens han gikk på høyskolen og jogget! Men denne E-sjefen på NATOs nordflanke unnlot å varsle sin statsminister om den høye risiko for tap av informasjon om norsk/alliert førsteslagsstrategi vedrørende bruk av (i første omgang) taktiske atomvåpen kunne falle i hendene på Titov & Co via Treholt. Heller ikke ba denne E-sjefen om umiddelbar frabeordring etter at Regjeringen etter råd fra Sjaastad/Hauge hadde latt Treholt sikkerhetsklarere for FHS. Dette er i seg selv så utrolig at alle sider vedrørende Ingebrigtsen og Treholt-opptaket må granskes i tillegg til en rekke andre personers forhold i denne saken. Ingen E-sjef tar ansvar for at hans hovedmotstander får vite hvilken dag han (fienden) senest bør ta i bruk a-våpen for å være først ute!

Det er også vel kjent at Ingebrigtsen var med på å diskreditere oblt Arne Ekeland og oberst Erling Hoem da det ble kjent at de hadde vært hos Erling Norvik i 1982 (se kap. 24.11.1.1).

I 1992 var Ingebrigtsen med på å torpedere boken «Vi som styrer Norge» på TV (se kap. 19).

Ingebrigtsen er mao. en av Tronds håndgangne menn med fullt ansvar for den kriminelle bruken av Stay Behind og Aps Spilhaug-apparat – den norske IB-skandalen. Ingebrigtsen var sjef for sin losjebror Siljeholts virksomhet.

I 1981-82 var han nybegynner i frimurerne med grad II og medlem av Midnatssol-losjen i Bodø. Kanskje vervet av Sven Aage Hauge som da hadde grad VIII i samme losje? I 1994-95 har han skiftet til Haakon-losjen i Oslo, og i tillegg den høyere St. Andreas-losjen «Oscar».

1 Ronald Bye og Finn Sjue: «Norges Hemmelige Hær». Tiden 1995, s. 259.

2 Bye/Sjue, s. 158.

3 Bye/Sjue, s. 156.