25.26.5.1.12 Frimurer i Oscar-losjen i Oslo

Sønn til ett av medlemmene av Oscar-losjen trafikkerte en av de overvåkingsleilighetene vi har avslørt, der Spilhaug/Trond og Mossad var operatører. Leif A. Lier beskyttet personlig denne kriminelle aksjonen og er forøvrig i samme losje som forannevnte losjebror! Sønnen ble i realiteten anmeldt for kriminell virksomhet gjennom vår anmeldelse som Lier selv utvirket, men da i den hensikt å få den henlagt!