25.26.5.1.10 Frimurer med høy grad i Landslosjen

Vi har også til vår forundring funnet et meget spesielt losjemedlem med høy grad i Landslosjen sammen med alle forannevnte. Mannen er opprinnelig av utenlandsk opprinnelse og har vært en nøkkelperson innenfor Mossad Norges sambandsvirksomhet. Operatører fra Mossad (utlendinger) som vi har avslørt i vår sak har tidligere mottatt adskillig bistand fra denne mannen.
Han har bodd og arbeidet i Norge i mange år, og er sambandsspesialist. Vi forundres dog over at han fremdeles opererer som utenlandsregistrert radioamatør!
Vi har i lang tid vært betenkt over hvor bekymringsløst Mossad Norge beveger seg i det norske samfunn og hvor nært de er sammen med en rekke nøkkelfolk fra E-stab i Stay Behind og Spilhaugapparatet, sågar i Frimurerlosjen.