25.26.4 Et nett innenfor frimurerne?

Etter i årevis å ha lest om Gladio, senest i «Norges hemmelige hær» (se kap. 25.25), kom vi til å tenke på at vi hadde hørt om endel forbindelser fra det hemmelige Norge til frimureriet også i Norge. Det ene var fra et annet overvåkingsoffer som mente å se enkelte påfallende forbindelser. Det hadde vi da bare lagt til side som en fantasifull kobling til en annen mytedannende del av samfunnet. En annen var opplysningen bragt i «Vi som styrer Norge» om at den kjente avlyttingsveteran Asbjørn Mathiesen (som har drevet et dekkfirma for E-tjenesten i 40 år1) (se nedenfor) er frimurer av øverste grad og representerer dessuten frimurerordenen i Mexico i Norge2. Etterhvert fant vi stadig flere av våre «gamle kjenninger» fra E-tjenesten, Stay Behind, Spilhaug, politiet/POT, Aps embetsverk etc. blant de ca. 0,4% av Norges befolkning som er frimurere.

Egentlig er det ikke så rart. Frimurerordenen har det til felles med hemmelige tjenester at den er, nettopp, hemmelig. Den tilbyr et hermetisk lukket innsidemiljø for samtaler, kontakter, beskjeder, engere møter etc. som alle de andre uinnvidde murerne ut fra sin opplæring vil holde kjeft om: Alle er brødre, som skal beskyttes. Særlig for «den fjerde», som er en uformell organisasjon med ekstremt hemmeligholdelsesbehov, men et like sterkt behov for kommando- og kommunikasjonslinjer når dette ikke «stilles til disposisjon» av det ordinære system, kan kontakter og ledelsesmønstre innenfor frimurerne eller lignende organisasjoner representere nettopp de organisasjonslinjer man ellers måtte mangle.

I så måte er jo navnene og deres plasseringer, som vi skal gjennomgå nedenfor, suggestive. Spilhaug-apparatet må f.eks. ikke sees å ha noe å gjøre med Oslo politikammer, men en liasonforbindelse bak frimurernes lukkede dører virker perfekt. Det samme gjelder kommandolinjer direkte fra statsministerens kontor (der har vi også funnet to frimurere) til Oslo politikammer eller til E-staben eller liason-linjer mellom politiet og E-staben.

Vi merker oss også at Finn Sjue, som var med å plassere Mathiesen som frimurer i «Vi som styrer Norge» og Krokaas i «Norges hemmelige hær», ikke har klart å finne som frimurer sin gode venn Leif A. Lier, sin hovedkilde og samarbeidspartner fra bok og TV-serie, Frank Siljeholt fra Spilhaug og Stay Behind. eller noen av de andre forannevnte i den sistnevnte nye avsløringsbok om bl.a. forholdene mellom Stay Behind og frimureriet i Italia!

1 Viggo Johansen, Pål T Jørgensen og Finn Sjue: «Vi som styrer Norge». Aventura 1992, s. 126 ff.

2 Viggo Johansen, Pål T Jørgensen og Finn Sjue: «Vi som styrer Norge». Aventura 1992, s. 137. Se også Matrikkel over Den norske frimurerorden 1994/95, side 417.