25.25.3 Vest-Tyskland

Payne/Mather skrev i sin reportasje etter GIadio-avsIøringen1:

«Tyskland bekreftet denne uken at planer for hemmelige anti-kommunistiske aksjoner i tilfelle krig også var operative i Vest-Tyskland. Men talsmannen Hans Klein sa at begrepet ‘gerilja-hær’ var unøyaktig, og snakket bare om ‘foranstaltninger’.

Han sa: ‘vi vurderer nå om det er nødvendig med forandringer i dette systemet pga de endrede øst-vest-forholdene’»

1 Ronald Payne og Ian Mather i «The European» 16. November 1990.