25.24 Statsminister Per Borten

Vi har flere ganger vært gjennom hvordan tidligere statsminister Per Borten er blitt behandlet, fra han som statsminister nedsatte Mellbye-utvalget, til den gangen han som odelstingspresident først luftet sine konkrete mistanker om politisk overvåking og ble latterliggjort for det, til tross for at daværende statsminister Odvar Nordli og daværende stortingsrepresentant og forhenværende statsminister Trygve Bratteli begge hadde tatt imot Ronald Byes avlytterrapporter og visste at han hadde rett; til han senere ble trukket inn i såvel Dahl-gruppe som Nygaard Haug-utvalg uten at disse hadde noen som helst hensikt om å ta ham alvorlig. Som man husker, var Borten rasende på Nygaard Haug: Alt av betydning var frisert bort fra referatene.

I hele denne tiden har Borten talt for døve ører. Selv sa han i 1993 at han konsekvent har vært møtt med1 «enten taushet eller hån når han har tatt opp det som i dag synes å fremstå som en politisk skandale».

1 Dagbladet 2. desember 1993 s. 12.