25.24.2 Willoch har forstått

Vi har med glede merket oss at Bortens tidligere regjeringskollega, senere statsminister og nå fylkesmann Kåre Willoch, har vært blant de første til å gi Borten oppreisning1:

«(Willoch) ble kjent med overvåkingsanklagene allerede på midten av 1960-tallet, da han i 1965 gikk inn i Per Bortens regjering som handels- og skipsfartsminister.

I regjeringskollegiet luftet Borten fra tid til annen sine mistanker om at han ble overvåket …

– I ettertid ser det nok ut til at Bortens skepsis ikke var ubegrunnet; den synes faktisk både sunn og riktig, sier Willoch til Dagbladet.»

Det er velkjent at Willoch og Borten hadde en nokså ulik arbeidsstil på endel andre områder i den tiden de var i regjering sammen. Det er derfor ingen «alte Kameraden» som nå finner hverandre. Men vi tror at Willoch – i likhet med oss og mange andre – har modnet sitt syn på endel av livets realiteter og dessuten forstått at nettopp Bortens form kan ha vært årsaken til at han fanget opp hovedproblemet i det norske samfunn 20-30 år før oss andre.

1 Dagbladet 2. desember 1993.