25.19.16 «Tuppen og Lillehammer»

I øyeblikket kan det se ut som om de nære vennene i det norske og israelske Ap, E-tjenester, fagbevegelser etc. ikke er så nære venner lenger. Ikke bare har Israel nektet å hjelpe vennene i Oslo med å ta hele ansvaret, men israelske topp-politikere har sagt rett ut at Norge har ansvar selv. De har opptrådt slik at den ene av de etterlatte, Rutgersen, mot sine advokaters råd har avblåst feiden med Israel for å konsentrere seg om å ta de norske medvirkerne!

I Norge har justisministeren svart med undring over at Israel ikke tar sitt ansvar og avgitt løfte om å få dette frem.

Men så ser det ut til at krangelen spiller over på andre områder: Israel har iverksatt en svær kampanje for at Norge skal levere tilbake alt som ble stjålet av nazistene fra jødene under 2. verdenskrig. Er det tilfeldig at denne kampanjen starter , 50 år etter krigens slutt? Særlig er dette påfallende fordi kampanjen er grunnløs. Hans Fredrik Dahl skriver1:

«Rettsoppgjøret var helt klart her. Det ble regnet som i høyeste grad straffbart å ha tilegnet seg jødiske verdier under okkupasjonen …

Jøderanet … er fri fantasi. Jeg kan bare referere til hva (Oskar) Mendelsohn2 skriver om Tilbakeføringskontoret for inndratte formuer … samt om den senere erstatning gjennom Krigsskadetrygden …

Ved det endelige oppgjøret i 1948 sto de beslaglagte jødiske formuer bokført til 8,8 mill kr. Anmeldte krav kunne da utbetales med 68% dividende, mens det resterende i mange tilfelle ble erstattet av forsikringsselskap e.l. Formuer det ikke ble fremmet krav overfor, tilfalt i flere tilfeller Det Mosaiske Trossamfunn …

Det eiendommelige er … at Den jødiske verdenskongress … nå reiser anklager mot den norske stat som ikke hører hjemme i virkelighetens verden. Dette er så meget mer påfallende som Den jødiske verdenskongressen selv fulgte godt med i det norske oppgjøret den gang, og ved flere anledninger ga ros til myndighetene …»

I Norge blir det for første gang oppstuss om den repeterende nyheten om bruk av tortur mot palestinere i Israel (se kap. 5.16). Og VG kan melde at den ene av Israels to tabloider er tatt i å avlytte den andre3. Hva blir neste trekk i denne – skal vi kalle det «Tuppen og Lillehammer»-dialogen?

1 Dagbladet 8. februar 1996.

2 Oskar Mendelsohn: «Jødenes historie i Norge gjennom 300 år» bind 2, Universitetsforlaget 1986.

3 VG 15. februar 1996.