25.19.14.2.1 Oppsummering: Historieløs og kildekritikkløs Jacobsen

Etter at vi bragte frem meldingen om evakueringsøvelsene for VG, og VG fikk dem bekreftet fra en annen kilde, fant altså Jacobsen det nødvendig på samme side å ta avstand fra avisens egen nyhet ved å diskreditere vår troverdighet1:

«Når man fremsetter uhyrlige påstander, må man selv finne seg i skarpt søkelys. Det er velkjent at herrene Ramm og Setsaas i årevis har slynget ut voldsomme utsagn om navngitte personer. Tross intens politietterforskning har påstandene aldri latt seg bevise.».

Forrige gang han var på besøk hos oss var han sterkere. Det var som man husker i Dagbladet i juli 19942 da han bl.a. hevdet at han visste som kjensgjerning at «bevismaterialet som Ramm og Setsaas påberopte seg, viste seg å være en mikstur av fantasier og tilfeldigheter» (kap. 20.4.16). Vi kunne da påvise at ingen hadde påstått at noen av våre informasjoner var gale og utfordret Jacobsen til å dokumentere noe annet, men da ble han taus. Hvorfor spurte han ikke Stay Behind eller Trond eller Alf Roar Berg? Eller frimurerbrødrene Lier og Siljeholdt? (Om betydningen av frimurer-fellesskapet, se innledningen til kap. 25.26 og kap. 25.26.3-4).

Det er da interessant å notere seg at Jacobsen gjør et nytt forsøk på å skyte ned evakueringsøvelsen. Som kilde bruker han nå Sven Ollestad, sjef 1958-1982 for Stay Behind, herunder da organisasjonen i 1978 første gang ble avslørt, ved politiaksjonen mot Hans Otto Meyer, da Meyers store våpendepot ble funnet. Da Ollestad fikk vite det, benektet han at Meyer hadde noe med å Stay Behind å gjøre, både overfor den daværende E-sjefen, ob. Fredrik Vilhelm Bull-Hansen, Forsvarssjefen, forsvarsministeren, Stortinget og hele Norge, slik at alle ble ført bak lyset noen uker. Det var fordi Ollestad fikk panikk og valgte å lyve (antakelig allerede da pga. en fryktet Lillehammer-avsløring).

Vi hadde jo nå ventet at Jacobsen, som den nøyaktige, kildekritiske og etterrettelige journalist han skal være, hadde skrevet en liten kommentar til sin egen reportasje, f.eks. slik3:

«Når man en gang har løyet for sine sjefer og hele Norge i en vanskelig situasjon, må man selv finne seg i skarpt søkelys. Det er velkjent at herr Ollestad løy om Meyer og Stay Behind. Det var ikke en gang nødvendig med politietterforskning for å vise at det var løgn.»

Men det gjorde han ikke! Skyldes det historieløshet, som han beskylder alle andre for, mangel på kildekritikk, som han også beskylder alle andre for, eller noe annet?

Vi vet altså nå at Ollestad har løyet en gang til, for Lund-kommisjonen, og nettopp om det tema Jacobsen bruker ham som kilde på, men det vet kanskje ikke Jacobsen foreløpig. Han vet bare at Ollestad har forklart seg om ryktene om en slik øvelse og at de da ble lagt grundig død av Lund-kommisjonen, men ikke om hva som skjedde senere.

1 VG 5. januar 1996.

2 Dagbladet 14. juli 1994.

3 VG v/Jacobsen har aldri skrevet dette. Kanskje redaktøren gjør det en vakker dag?