25.19.12.5 Tildekking – justisvesenet

Følgende embetsforsømmelser i eller manipulering med justisvesenet har funnet sted i de etterfølgende årene:

Påvirkning av etterforskningen og avhørene under rettssaken for at det skulle komme frem så lite som mulig om Mossads totale virksomhet og om de andre agentene, særlig lederne

Full undertrykkelse av Mossad-sjefen Zwi Zamirs tilstedeværelse og derved de facto ledelse av operasjonen, og av at ordren var kommet direkte fra Golda Meir

Mangelfull etterforskning av navngitte personer på telefonlister i notisbøker tatt fra arresterte agenter, heller ikke av at noen nummer ofte ble benyttet av de hemmelige tjenestene, og antakelig lite iherdige forsøk på dekoding av evt. kodede numre

Hemmeligholdelse og deretter full stopp i etterlysningen av Mike Harari m.fl.

Ikke-avhør av Sylvia Rafael alle de årene hun var tilgjengelig i Norge eller da hun søkte om benådning, opphevelse av utvisning og oppholdstillatelse

Bortmanipulering av problemet med at Mike Harari-foto var i NTBs arkiv og ble hevdet å være i Kripos’ arkiver ved å iverksette «gransking» som ikke er kjent sluttført

Omskrivning av historien ved Knut Frigaard og Riksadvokaten. Wikers identifisering av Harari og etterlysning av ham m.fl. ble av Frigaard til det motsatte (han var sjekket ut) og hos Riksadvokaten til en tredje versjon: Ikke nok bevis.

Ingen forsøk på å identifisere Harari når nye bilder/TV-intervju av ham senere ble tilgjengelige

Hemmeligstempling av Lillehammer-dokumenter, muligens underslag/destruksjon av dokumenter1

Riksadvokatens granskningsoppdrag vedr. nye opplysninger i Ukeslutt som ble sabotert ved at mandatet ble snudd på hodet slik at man undersøkte om politifolkene den gangen hadde gjort jobben sin – og det hadde de – men ikke hvorfor de nye opplysningene hadde vært underslått, for det var bl.a. Riksadvokaten selv som hadde gjort, slik at intet ble gransket. Dette skjedde i «Ping Pong» med Nygaard Haug som ble «fritatt» for Lillehammersaken i all hemmelighet under henvisning til Riksadvokaten.

«Tyveriet» i 1993 av den parlamentariske granskning av vår sak v/Riksadvokaten, da et flertall i justiskomitéen ville granske justisvesenet

Undertrykkelse av våre Lillehammer-informasjoner av Riksadvokaten/førstestatsadvokat Edward Dahl og alle andre tildekkinger i forbindelse med vår sak, bl.a. ved Frigaard, Lier, Nygaard Haug og Kontrollutvalget

Ingen etterforskning av Krupp/E-staben da Krupp i 1987 fortalte om sitt besøk fra Mossad og møtet på Birkebeineren ca. 1 mnd før drapet (se kap. 25.9.3.)

1 Jamal Terje Rutgersen til Dagsrevyen 31. desember 1995.