25.19.12.3 Medvirkning – E-tjenesten/Stay Behind

Men i Norges nektes og nektes det. Etter de etterlattes og medias spørsmål om det kunne ha vært norsk medvirkning klarte Justisdepartementet plutselig å nedgradere et notat fra hva overvåkingssjef Gunnar Haarstad av 19761. Her hevder Haarstad i sterke ordelag at POT ikke hadde noe som helst med Lillehammer å gjøre. Samtidig rykket generalmajor Reidar Torp, selv sjef for E-staben i 1973, ut på vegne av denne2:

«Overfor VG blir anklagen blankt avvist av generalmajor Reidar Torp, som i 1973 var sjef for E-staben:

– Jeg har registrert hva overvåkingssjef Gunnar Haarstad skrev. Jeg kan bekrefte at dette var en ikke-sak, også for oss.»

Den norske E-staben som 14 år tidligere (1959-61) hadde skaffet Israel atombomben – og blir ikke en gang varslet om storbesøk?

Da er det faktisk mer interessant å merke seg at Håkon Wiker, aktor i Lillehammersaken, gjorde seg betydelig møye med å få forklart at hans «avdramatisering av myten» ikke gjaldt utenom politiet og POT. Han hadde ingen anelse om hva andre tjenester måtte ha drevet med, sa han (se kap. 25.18.6), og spurte3

«- Hva visste den militære etterretningstjenesten om Bouchiki-drapet? Det er et av de få interessante, ubesvarte spørsmål som gjenstår 23 år etter drapet på Lillehammer. …»

Han gjorde det også klart at han

«… ikke på noe tidspunkt hadde hatt kontakt med den militære etterretningen4»

Dagbladet hadde i januar kontakt med flere ikke navngitte E-offiserer, hvorav en som sa at5

«Det er en kjent sak for oss som har arbeidet lenge innenfor e-tjenesten at det var kontakter mellom personer i den militære etterretning og Mossad. Jeg vet at Mossads aksjon ikke kom overraskende på flere innen e-tjenesten.»

Dagbladet legger til:

«Flere av de tidligere e-tjenestemennene hevder også at flere andre norske e-tjenestemenn var involvert i å yte bistand av ulik art til Mossad-agentene i 1973. Hvem de var er foreløpig ukjent.»

Den morsomste kommentaren kom fra Sven Aage Hauge, som da var seksjonssjef og sjef til Trond i E-staben. Han visste ikke mer om Lillehammersaken enn det han6

«… har lest i avisene og hørt i nyhetene»

Leste i avisene! En av sjefene for norsk utenlandsetterretning, utnevnt til general av Ap, som ikke hadde plukket opp noe fra sitt store utenlandske apparat enn det man kunne lese i avisene? Den ble for drøy selv for Harald Stanghelle i Dagbladet7:

«Sven Hauge var en av topplederne i 70-årenes etterretningstjeneste. Likevel hevder han at samtidas mest dramatiske og oppsiktsvekkende etterretningsaksjon på norsk jord, til og med selvtekt fra en fremmed makt ikke engasjerte ham. Toppsjiktet i Forsvarets etterretningstjeneste vet nemlig bare det de ‘har lest i avisene’. Ikke går de inn i saksdokumentene, ikke får de orienteringer, ikke kontakter de ‘samarbeidende tjenester’, ikke klarlegger de selv hvordan samarbeidspartneren Mossad kan drepe norske borgere8 på norsk jord.

Hva gjorde toppledelsen i FO/E hvis de ikke interesserte seg for Lillehammer-drapet? Sov de tungt – eller bare lukket de øynene? Sven Hauges uttalelser viser med all tydelighet hvorfor det er umulig å tro på denne type ‘generelle forsikringer’»

Dette er den samme Stanghelle som for noen måneder siden tilsynelatende lot seg nyomvende og utropte E-stabs-hvitvaskeren Alf R Jacobsen – som fortsatt ikke har gitt seg – til landets store hysj-guru, samtidig med sjølkritikk for å ha vært for slem med Trond Johansen tidligere (se kap. 25.11). Det er også den samme Stanghelle som har vært i UNIFIL sammen med Iver Frigaard og som ble kjørt inn i Arbeiderbladet på etterretning/overvåking/spionasje da den erfarne Bengt Calmeyer ble fjernet fra den, fordi han kom for nær ubehagelige spor i Treholt-saken. Det er også den samme Stanghelle som vi dessverre uten å huske kanal og dato erindrer for et par år siden uttalte om oss at vi enten fortalte om den største skandalen i etterkrigshistorien eller representerte det styggeste komplott i samme, uten å legge skjul på at han avviste det første alternativet.

Det vi sa den gangen var ikke stort mer enn det Stanghelle selv finner det hensiktsmessig å innrømme idag. Vil han neste gang han opptrer i TV frikjenne oss fra komplott-teorien?

For når det gjelder E-staben, må jo nå alle se sammenhengene. E-tjenesten og Mossad, som har samarbeidet i 50 år siden etterkrigstiden om U-2-operasjonen, tungtvann, kanonbåter, opplæring, erfaringsutveksling, terrorbekjempelse, asylsøkerkontroll, agentverving etc., samarbeidet også om Lillehammer. Og Israel Krupp, en krumtapp i dette forholdet fra han organiserte Haganhah-leirene sammen med Jens Chr Hauge; som skaffet E-tjenesten hus: som tok imot Ingeborg Lygren da hun skulle få hvile ut etter løslatelsen og ble bragt til Hundorp og Krupp av Trond Johansen for debriefing (U-2) av E-staben og Mossad; og som tidligere hadde hatt Stay Behind-øvelser, MI6/CIA-folk og Mossad-folk til gards, var selvsagt dypt inne i dette samarbeidet.

Følgende medvirkning fra E-tjenesten/Stay Behind er sikker eller sannsynlig før og under aksjonen:

Medvirkning ved utvelgelse av offeret og annet planleggingsarbeide god tid på forhånd, jfr. Sahmuel Eyals bekreftelse av at det var et anti-terror-samarbeide mellom israelske og norske tjenester med hemmelige metoder9

Lokal spaning og tilretteleggelse

Israel Krupp ble vinteren 1973 innkalt til Stay Behind for å planlegge evakueringsøvelse for britiske flygere og å utarbeide Stay Behinds hovedøvelse – evakuering av VIPs fra Lillehammer og sørover langs to akser

Møtet hos Krupp med seks Mossad-agenter en måned før drapet

Planlegging fra ultimo 1972 og gjennomføring i juli 1973 av evakueringsøvelse med tilhørende dekkøvelse, herunder etablering av evakueringssentral i «safehus»

Avlytting av politiets sikringstiltak

Tilrettelegging av oppholdssteder, to dekkboliger eid av norske offiserer etc. m Mulig utlån av bil fra nordmann til frakt av sambandsutstyr (Folkevognen på Sogn)

Møte(r) mellom Harari/Zamir og Torp og/eller Trond i E-staben (evt også Hauge)

Følgende medvirkning fra E-tjenesten/Stay Behind er sikker eller sannsynlig etter aksjonen:

Etablering av trygt skjulested for Zwi Zamir og Mike Harari i Oslo for «oppsummeringsmøter»

En sjåfør (offiser) fra E-staben (inklusive Spilhaug-apparatet) kjørte to av agentene fra Lillehammer til «safehuset» nær Hamar, gjennom politisperringene – og kanskje videre!

Gjennomføringen av Stay Behinds VIP -evakueringsøvelse med utgangspunkt i Lillehammer og «safehuset», med mindre denne øvelsen «bare» var gjennomført som en slags «generalprøve» på den virkelige evakueringen i forlengelsen av denne med personell, materiell, «safehus» etc. på plass!

Hvis historien fortalt av anonym kilde til Dagbladet10 er sann: Stay Behind-mannen Krupp skjulte en av agentene på sin gård i flere dager inntil «transporten ut av landet var ordnet» – av hvem?

Samråding om valg av dekkhistorie ut fra forventede reaksjoner på norsk opinion

Tilretteleggelse av kommunikasjon med de arresterte om dekkhistorie

Telefonavlytting og romavlytting via telefon av sentrale medlemmer av Korvald-regjeringen for å skaffe bedre underlag for videre beslutninger

Trond Johansen/Sven Ollestad/Sven Aage Hauge/Reidar Torp hemmeligholdt informasjonen fra Krupp om møtet på Hundorp med 6 Mossad-agenter og møte på Birkebeineren en måned før drapet (Krupp sa i sitt intervju at han hadde orientert Forsvarsstaben – dvs. E-staben – etter drapet)

Generelt ingen hjelp å få fra E-staben for politiet (se kap. 25.19.10.2)

Ga blaffen i etterforskning og identifisering av mulige norske medvirkere (jfr. telefonnumre) til agentene som også ble dømt etter spionparagrafen (§91A)

Hemmelighold til denne dag av evakueringsøvelsen i juli 1973 fra Lillehammer til Hamar/Gjøvik der Krupp i det minste fikk glimrende øvelse/trening, nærmest en slags generalprøve før selve hovedøvelsen, evakuering av de sterkest utsatte Mossad-agentene (eksekutørene og ledelsen). (Hvis man da velger å tro at E-staben og MI6 var helt uskyldige og ikke lot Mossad benytte seg av evakueringsøvelsen, slik at ansvaret helt faller på Krupp)

Siljeholdt og Bjålie holdt hemmelig fra 1979 (evt. 1977) at Bouchiki var riktig drapsoffer

1 Aftenposten 3. januar 1996.

2 VG 4. januar 1996.

3 Bl.a. i Dagbladet 5. januar 1996.

4 Dagbladet 5. januar 1996.

5 Dagbladet 4. januar 1996.

6 Henvist til i Dagbladet 8. januar 1996.

7 Dagbladet 8. januar 1996.

8 En rask slip-of-the-pen av Stanghelle som vet at Bouchiki ikke var norsk statsborger. Men vi mener vel alle at han ikke er en fredløs i rettsstaten Norge for det.

9 Ukeslutt 9. mai 1993 kl 1230.

10 Dagbladet 4. januar 1996.