25.18 Tildekkingen av Lillehammer-saken

En av de aller viktigste oppgavene for «den fjerde tjeneste» har vært tildekkingen av Lillehammer-drapet, sannsynligvis medvirkning før drapet, overveiende sannsynlig umiddelbart etter drapet og 100% sikkert Regjeringens, Frigaards og Riksadvokatens tildekking av tildekkingen i alle år senere.

Vi har redegjort for selve Lillehammer-saken og vår oppfatning om at man i virkeligheten skjøt riktig mann i kapittel 5.7.

Vi skal nå ta for oss den etterfølgende tildekkingen.