25.18.24 Tildekking XX, XXI, XXII etc: Ramm/Setsaas-saken

Og så til slutt, i all beskjedenhet, har jo bl.a. tildekking av Lillehammer-saken vært et vesentlig moment i vår sak. Det var det helt dominerende motiv etter Setsaas’ møte med Frigaard for 6 år siden, og er selvsagt den dag i dag like viktig, selv om motparten etterhvert har forstått at vi kommer til å ødelegge mye mer for dem gjennom den kontraetterretning under full kriminell overvåking vi har maktet å gjennomføre. Men på denne listen synes vi nok at vi for ordens skyld bør føre alle dekkaksjonene mot oss, ved POT, Oslo Politikammer, Kontrollutvalget, Forsvarssjefen, justisministeren, statsministeren, Riksadvokaten, Dahl-gruppen, Nygaard Haug-utvalget og til slutt Lund-kommisjonen.

La oss igjen spesielt fremheve Riksadvokaten. Han var direkte ansvarlig for statsråd Bugge Fougners gale og mangelfulle informasjoner til Stortinget. Han hadde mao. en direkte personlig interesse i å bidra til fortsatt tildekking – hvilket han gjorde på øyeblikket da sjansen ga seg, da han ved hjelp av statsråd Kosmo «stjal» granskningen av vår sak fra justiskomitéen i 1993!