25.18.22.2 Trusler mot Rutgersen

Forut for erstatningsforhandlingene med Israel ble Rutgersen truet av Mossad, ifølge Aasen til Dagbladet1:

«Våre kilder fortalte oss at truslene kom fra høytstående personer som står den israelske etterretningstjenesten nær. Beskjeden var at nå måtte vi være forsiktige, og at dette var alvor … Truslene ble ikke nærmere spesifisert.»

Samtidig rapporterte folk knyttet til palestinsk etterretning at Rutgersen var i fare. Saken ble anmeldt til Oslo politikammer v/kriminalsjef Knut Ragnar Mikkelsen som skulle gå til POT, men det kom ikke noe ut av saken. Det er ikke første gang Mikkelsen og POT er med på å tildekke anmeldelser mot Mossad!

1 Dagbladet 3. februar 1006.