25.18.21 Tildekking XVII – NRK og Røssum

NRK-journalisten Jon Røssum, som laget det berømte Ukeslutt-programmet (se foran), bekreftet i 1995 at et reportasjeteam senere hadde jobbet i to år med et nytt dokumentarprogram om Lillehammer, og at dette arbeidet1

«har ført et skritt nærmere en avklaring på norske personers rolle».

Men dette programmet – som var klart til å sendes høsten 1994 – ble stanset av NRK, og alt videre arbeid med Lillehammer-saken stanset fordi man mente at det nye programmet ikke inneholdt noe nytt. Disse avgjørelsene skal ha blitt tatt av ledelsen av Redaksjon 21 og redaksjonssjef Olav Øverland i dokumentar- og samfunnsredaksjonen som fikk programmet oversendt fra nyhetsavdelingen.

Vi er kjent med at NRK-ledelsen tidvis lar Trond Johansen gjennomgå følsomme programmer før de sendes. Skjedde dette nå også?

1 Klassekampen 25. mars 1995.