25.17 Aps store internasjonale spill

Norge har i Brundtland-tiden pådratt seg en lang rekke store, internasjonale oppgaver, som fredsmegler i Midtøsten og Guatemala, med militære FN-styrker i Libanon og det tidligere Jugoslavia, i Sør-Afrika med valgobservatører, i Eritrea med store prosjekter etc. Det er påfallende hvor mange av disse stedene vi også møter israelske interesser.