25.17.1 Libanon etc

I Libanon og Midtøsten forøvrig er jo dette åpenbart. Alt tyder på at Mossad og Israel har hentet enorme fordeler ut av det norske engasjementet. Hyppigheten av UNIFIL-bakgrunn for personer vi gjenfinner tilknyttet «den fjerde tjeneste» som igjen er kraftig sammenblandet med Mossad Norge er meget høy. Vi regner det som meget vanlig at Mossad rekrutterer norsk FN-personell under disses besøk til vannhull på den israelske siden, og at det ikke er få FN-soldater som under permisjon eller etter endt tjeneste har levd det gode liv i spesielle dertil egnede kibbutzer. Dessuten noen som «giftes bort til Mossad» – dvs. inngår ekteskap som primært har en eller flere hensikter for Mossad, herunder skaffe nye identiteter, personpapirer, statsborgerskap etc.

Dette forklarer også Aps stadige ønske om å fornye vårt engasjement i Libanon (det samme har bl.a. KrF ønsket, men det har nok vært på et helt annet oppriktig grunnlag).