25.16 Drammensveien

Avlytting av ambassader er et svært følsomt tema. Generelt tolkes internasjonal lov slik at dette er forbudt, og det fremgår av praksis at det ihvertfall oppfattes som særdeles udannet1. Likevel er det opplagt at det har forekommet i utstrakt grad under den kalde krigen. Det ble avslørt at CIA avlyttet øst-ambassader i Washington 70-årene og at MI5 og MI6 gjorde det samme i London. Mest kjent er kanskje den nybygde amerikanske ambassaden i Moskva der det før innflyttingen en gang i 80-årene viste seg at KGB hadde bygget inn så store mengder mikrofoner at bygget ikke kunne brukes, og visstnok står tomt fortsatt. På den norske ambassade i Moskva på 50-60-tallet – og sikkert senere – var det vanlig praksis å forutsette full avlytting og derfor føre alle følsomme samtaler ute på gaten og i parker. Sikkerhetsstaben har da også jevnt og trutt funnet avlyttingsutstyr i norske ambassader i Øst-Europa. Den norske småspionen Ole Martin Høystad slapp i 1972 russerne helt i ambassadens chifferrom2.

Som en hovedregel kan man si at ingen egentlig blir eller har grunn til å bli overrasket eller opphisset over at avlytting skjer mellom land som er i et åpenbart motsetningsforhold, slik som mellom øst og vest under den kalde krigen, og at avlytting må være helt akseptabelt mot ambassader fra stater som er kjent for å drive kriminell virksomhet gjennom disse. Når man nyter vennskapelige og fredelige forhold eller når man ligger i oppriktige forhandlinger, vil det derimot være rimelig at man avstår fra avlytting – selv om det sikkert kan være fristende å kikke forhandlingsparten i kortene.

1 En drøftelse av dette er å finne i Owen Wilkes og Nils Petter Gleditsch: «Onkel Sams kaniner». Pax 1981. Side 70 f. Man tar utgangspunkt i artikkel 27 i diplomatkonvensjonen der det henter at vertslandet skal gi ambassader m.v. «kommunikasjonsfrihet for alle offisielle formål», og refererer vide til fortolkningen av dette i Eileen Denza: «Diplomatic Laws», Dobbs Perry, New York, 1976. (Denza tilhører det britiske utenriksdepartementets rettsavdeling.) Her pekes det på at kommunikasjonen med hjemlandet ikke vil ha noe verdi hvis avlytting er tillatt, og på at regjeringene i mellom normalt følger en praksis der man ihvertfall offisielt følger en slik tolkning: Det gjøres anstrengelser for å legge skylden på underordnede funksjonærer når avlytting oppdages. Selv i krigstid har man normalt ikke gjort krav på formell avlyttingsrett unntatt i noen få tilfelle (Israel 1948-49 og UK under første verdenskrig.)

2 Per Øyvind Heradstveit: «Hemmelige tjenester». Aschehoug 1973. Side 151.