25.16.4 Sverige og Danmark

Da den hemmelige sosialdemokratiske etterretningsorganisasjonen IB ble avslørt i Sverige, kom Expressen med en ekstrautgave der det bl.a. het som referat fra det avslørende tidsskriftet Folket i Bild1:

«Alt er brettet ut … agenter i Øst-Europa, samarbeid med USA, infiltrasjon i fagforeninger og politiske partier, registrering av 20000 personer, innbrudd i ambassader, brudd på Sveriges grunnlov og nøytralitet. …

Og, blir det avslørt, hovedpersonene er Birger Elmér og Ingvar Paues – to personer som Ronald Bye har hatt jevnlig kontakt og en rekke personlige møter med gjennom flere år …»

Det siste var til Trond Johansens store irritasjon, for han hadde de samme kontaktene og ville helst holdt dem for seg selv, se kap. 24.3.3.6.

I Danmark ble det i 1969 avslørt at den danske etterretningstjenesten tappet teleks- og telegramsambandet mellom Danmark og utlandet fra en stasjon i Kejsersgade2.

1 Referert i Viggo Johansen, Pål T Jørgensen og Finn Sjue: «Vi som styrer Norge». Aventura 1992. Side 190.

2 Owen Wilkes og Nils Petter Gleditsch: «Onkel Sams kaniner». Pax 1981. Side 112.