25.15.6 Godt planlagt?

Vi har forøvrig med interesse merket oss at Rakel Surlien var utlånt fra Lagretten til en prosjektlederstilling i Justisdepartementet før hun søkte på stillingen som departementsråd. Dette fremgår av Aftenposten 29. oktober 1994, to dager etter at søknadsfristen for departementsrådsstillingen gikk ut. På dette tidspunkt var hun allerede i gang som prosjektleder, ifølge artikkelen i Aftenposten, der det også het1

«Det kan ikke utelukkes at Surlien er bedt om å søke.»

Hvilken lagmann tar en prosjektlederstilling i Justisdepartementet – selv på «utlån» – dersom det ikke er som forberedelse til noe større? Denne mellomposisjonen tyder sterkt på at Surlien var forhåndsutpekt til denne jobben, hvilket også tyder på at Ingelin C. Killengren var forhåndsutpekt til politimesterjobben i Oslo! Alle disse stillingene var utlyst og skal først besettes etter nøye vurdering av alle søkeres bakgrunn og kvalifikasjoner. Forhåndsutpeking ved Ap-ansettelser i staten er imidlertid et velkjent fenomen.

Likevel uttalte Rakel Surlien i et intervju med Aftenposten2:

«Til min og mange andres overraskelse, ble stillingen etter Ingelin Killengren som departementsråd ledig.»

Det var svært mange andre som var overrasket – men er det sant at Rakel Surlien ble det?

Alle disse utnevnelsene gjøres av Kongen i Statsråd og er derfor kontrasignert av statsministeren.

1 Aftenposten 12. januar 1995.

2 Aftenposten 12. januar 1995.