25.12.4 Alf Roar Berg og Ramm/Setsaas-saken

Generalmajor Alf Roar Berg har vært personlig dypt involvert i vår sak. Det gjelder både overordnet ledelse og personlig engasjement i ulike operasjonelle løsninger. Trond Johansens kontorsjef, Terje Buljo (Tronds liason til Spilhaug-apparatet), valgte også mot normalt å engasjere seg personlig på en rekke sektorer innenfor vår sak. Da Buljos personlige engasjement av oss ble avslørt på en rekke sektorer, og sågar Forsvarssjefen, admiral Torolv Rein, var blitt varslet skriftlig om dette av oss (se kap. 9), ble Buljo sporenstreks sendt til Roma for en nedkjølingsperiode ved NATO Defence College. Deretter, ved hjemkomst, ble han «overført» til ABB (Elektrisk Bureau), hvor han idag er kontorsjef, og derved «hvitvasket».

EB er ikke noe nytt arbeidssted for E-staben og familien Buljo. Da dobbeltagenten (i beste fall! – i verste fall den russiske spionen) Vasilij Fofanov etter en tid i E-stabens hjerte med Vilhelm Evangs velsignelse hadde oppholdt seg i Smestad leir, hvor ledelsen av bl.a. Stay Behind-apparatet befant seg, ble også han overført til EB for observasjon av E-staben. Der fant han seg godt til rette og ble til E-stabens tilfredsstillelse god venn med finnmarkingen Harry Buljo, som også var finskspråklig1.

Ledelsen av det ytre apparatet, herunder Spilhaug-organisasjonen, som har vært meget dypt involvert i vår sak, kan formelt kun ha vært underlagt enten Forsvarssjefen direkte eller E-sjefen, Alf Roar Berg. At Spilhaug-apparatet i praksis har vært ledet og dirigert av Trond Johansen som en del av hans Humint-apparat2 brukt mot norske borgere på norsk jord, er en annen sak. Vi minner om at man også i Sverige tidvis hadde IB-ledelsen direkte under Forsvarssjefen, i andre perioder direkte under E-sjefen.

Det skulle således være klart at Alf Roar Berg, som vi tidligere har pekt på for det første unnlot å fortelle om sitt forhold til rekvirenter i Ap vedr private Ap-etterretningsoperasjoner, men også har ført Stortinget fullstendig bak lyset om ihvertfall at Trond Johansen med underlagte ledd har deltatt i operasjonene mot oss og dessuten tilbakeholdt sitt personlige engasjement som bl.a. kommer til uttrykk i vår sak gjennom en del av E-stabens operasjonelle løsninger som peker direkte på personen Alf Roar Berg.

Endelig må dessuten Alf Roar Berg enten ha vært overordnet/kommandomessig foresatt eller på kommandolinjen fra Forsvarssjefen til Spilhaug-apparatet, som har vært dypt involvert i Ramm/Setsaas-saken. Vi kan ikke idag med sikkerhet si om Spilhaug-apparatet har vært underlagt Forsvarssjefen direkte. I så fall har også han personlig ført forsvarskomiteen bak lyset også vedr Spilhaug-apparatet. Forøvrig er Forsvarssjefen selvsagt overordnet og derfor selvsagt med ordinært sjefsansvar for alle slags operasjoner ved Alf Roar Berg eller andre i Forsvaret. Dette gjelder helt til topps, til statsminister Brundtland.

Slikt sjefsansvar er ikke noe man tar lett på. Vi kan ikke tenke oss at operasjoner som har foregått så lenge, vært så brede og ha omfattet så mange endog voldelige forhold som i vår sak, kan ha vært gjennomført uten at E-sjefen og Forsvarssjefen har sikret seg ryggdekning direkte fra statsministeren (vi minner om at statsministerens far i egenskap av sosialminister, forsvarsminister, leder for Statens Attføringsinstitutt og styreformann i Arbeidstilsynet var med på både å bygge opp og finansiere store og viktige Ap-deler av E-stabens ytre apparat/«IB-apparatet», herunder såvel Spilhaug-apparatet som Norasonde). Senest så snart vår sak ble en politisk sak for Stortinget (ultimo 1992), var de jo nødt til å gjøre det!

For å ha kunnet holde både eksistensen og ikke minst partibruken av et «Ap/IB-apparat» hemmelig, må man i alle år ha hatt en helt spesiell Ap-klareringsprosess av generaler til stillingene E-sjef, forsvarssjef og muligens også stabssjef3. Dette er blitt pekt på av såvel CC som Ronald Bye og understrekes meget sterkt av ikke bare det vi vet om dette apparatets bruk innenfor Ramm/Setsaas-saken men selvsagt også av all den offentlige informasjon som nå er kommet opp omkring Spilhaug-apparatet. I denne klareringsprosessen er det nettopp Trond Johansen med sine forbindelser direkte til Knut Frydenlund og hans etterfølgere (og selvsagt til statsministeren) som har vært nøkkelen.

1 Odd Isungset og Morten Jentoft: «Verkebyllen». Tiden 1995. Side 181.

2 Humint – Human intelligence – Etterretningsarbeid ved hjelp av personell.

3 Vi er temmelig sikre på at også «ikke-klarerte» forsvarssjefer har kjent til Spilhaug-apparatet/Norasonde som en del av E-stabens ytre apparat i arbeidet mot østlige interesser etc., men de har selvsagt ikke vært informert om hva vi peker på – den spesielle Ap-bruken. Vi er kjent med at ihvertfall en forsvarssjef har følt meget stor uro omkring muligheten for slik Ap-bruk.