25.11.5.5 Johansen og Johansen

Jacobsen redegjør for at

«da Trond Johansen høsten 1976 fikk se Ivar Johansen stå og notere bilnummer på gaten utenfor sitt kontor, gjorde han et trekk som mange vil kalle typisk. Han gikk ut på gaten, presenterte seg og inviterte pasifisten på kaffe. Det ble den første av flere samtaler hvor Trond Johansen advarte sin navnebror mot å fortsette …

I den opphissede debatten som fulgte i kjølvannet av politiets aksjon mot Johansen og avisen Ny Tid året etter, ble Trond Johansens motiver for å gripe inn mistenkeliggjort. Han hadde drevet ‘snarefangst’ angivelig i samarbeid med politiet, og snedig fôret Ivar Johansen med gradert informasjon for å sikre at pasifisten siden kunne domfelles.

Det var å snu saken fullstendig på hodet. Idag finnes det solid dokumentarisk belegg for å hevde at Trond Johansen genuint forsøkte å redde Ivar Johansen fra en straffesak. …»

Solid dokumentarisk belegg for å hevde …? Muligens, for hva vi vet. Men intet belegg gjengis i boken.